Skip to content

Nyheder fra Green Care Netværket. August 2019

Kære medlemmer og interesserede.

Så er vi her igen med nyt om Green Care. Læs om:

  • Nyt fra Bestyrelsen – konference på Christiansborg d. 7. november
  • Ny kampagne for flere medlemmer
  • Ny mulighed for støtte til Green Care projekter
  • Ny forskning
  • Nye events med inspiration

Nyt fra Bestyrelsen – konference på Christiansborg d. 7. november

I bestyrelsen arbejder vi hårdt på at få styr på værdier, mål og kommunikation. Det er et arbejde, der tager en del tid, men som kommer os alle til gode på den lange bane, og certificeringsordning nu er fast punkt på bestyrelsesmøderne. En af vores vigtigste opgaver fremover bliver at samle kræfterne, så vi for alvor får skabt respekt for faglighed, uddannelse og validering af metoder inden for green care.

Lige nu har vi travlt med at arrangere konferencen “Green Care – Natur, have og landbrug som katalysator for decentral social innovation” på Christiansborg d. 7. november med støtte fra 15. Juni Fonden. Vi satser på at få vigtige beslutningstagere og aktører på de fleste af de ca 100 pladser. Resterende pladser vil blive udbudt til en fair pris, og oplæggene vil blive optaget til online offentliggørelse.

Vi har rokeret lidt rundt i bestyrelsen, da Karl Erik Halkjær har ønsket at rykke til suppleantpladsen frem til generalforsamlingen, og vores suppleant Anne Maria Olsen er derfor trådt ind som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen. Se den ny bestyrelse her

Kampagne for flere medlemmer

Det er meget afgørende for vores arbejde, at vi nu – hvor der er politisk fokus – bliver flere medlemmer. Bestyrelsen arbejder frivilligt og lægger rigtigt mange timer i arbejdet med at sætte fokus på betydningen af Green Care på alle niveauer i samfundet. Vi har ikke de store ressourcer til arbejdet, men vi gør alt hvad vi overhovedet kan – Så er du ikke medlem, så støt os med et medlemskab og er du, så skaf et medlem. Det gør en kæmpe stor forskel for arbejdet. Det koster kun Kr. 150 for personligt medlemskab studerende/pensionist. Kr. 550 for personligt medlemskab og enkeltmands virksomheder. Kr 1200.- for landsdækkende organisationer/større virksomheder. Bliv medlem

Ny mulighed for støtte fra Friluftsrådet

Friluftsrådet har deadline d. 1. oktober til at søge til udviklingsprojekter med fokus på sundhed igennem natur. Link.

Ny forskning

For dem, der læser engelsk, har Health Promotion International lige offentliggjort et spændende stykke arbejde, som underbygger behovet for at arbejde med haver for mennesker, der af sociale og personlige årsager ikke selv kan vælge at omgive sig med natur og have. Community gardens and wellbeing amongst vulnerable populations: a thematic review: Pernille Malberg Dyg, Søren Christensen and Corissa Jade Peterson.

Nye events med inspiration i sensommeren

Sensommer og efterår er fuld af muligheder for ny inspiration. Vi glæder os til at møde jer her:

  • 2. september 2019. Uderehabilterings-seminar i Århus med release af ny antologi om rehabilitering ude. Green Care Netværket deltager med både plenumoplæg og workshop. Link til program og tilmelding.
  • 11. september 2019 Uderehabiliterings seminar med fokus på Terapihaven Nacadia og deres Move Green projekt. Program og tilmelding.
  • 14. september 2019 Medlemsdag om Asino (Æsel)terapi på Æselgården på Djursland. Invitation
  • 27. september 2019 Havesalon hos Havrefugiet i Sorø Tilmelding og program hos Ella Hilker Invitation
  • 7. november 2019 Konference på Christiansborg arrangeret af Green Care Netværket med støtte fra 15. Juni Fonden. Oplægsholdere bliver Eva Sahlin(S) Hege Lindstrøm (N) og Jan Hassink (NL) Forfatter og debattør Karen Lumholt har accepteret at være moderator. Vi er I fuld gang med planlægningen og kommer med et særskilt opslag og invitation snarest. Følg med på https://www.greencarenetvaerk.dk/  for mere information.
Back To Top