skip to Main Content

Carsten Ørting Andersen (formand)
er uddannet pædagog og leder.  I sit job som leder har han på flere institutioner haft Green Care som fokus for sit arbejde. Nu arbejder Carsten primært med rådgivning, foredrag og undervisning inden for Green Care med sin virksomhed Grøn Omsorg. Carsten deltog i fra 2007-2009 i EU-projektet om Green Care i Landbrug (COST 866). Siden da har han arbejdet med deling af viden og udvikling af metoder og kvalitetssikring og  blogget om Green Care samt ydet rådgivning og holdt foredrag om området. Han har endvidere deltaget i og skrevet abstracts til konferencer om emner som landbrugsbaseret undervisning og Green Care som terapi og pædagogisk metode.

Telefon: Mobil 52900584

Mail:groenomsorg@gmail.com

Lisbet Rüdinger (næstformand)
har mange års erfaring fra Miljø- og Fødevareministeriet med regel- og politikarbejde, beslutningsoplæg og tværgående koordination, senest indenfor økologipolitik og jordbrugskontrol i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Lisbet har i 2017 valgt at udleve sin drøm og arbejde for den spændende udvikling af området Green Care, herunder at opbygge egen rådgivningsvirksomhed.

Telefon: 22886165

Mail: lry@mail.tele.dk

Ella Meyer Hilker (kasserer)
er formand for Haverefugiet i Sorø, en terapihave for stressramte. Ella driver Haverefugiet med udgangspunkt i sine 40 års erfaring som sygeplejerske, en master i Socialt Entreprenørskab  (MSE) og en uddannelse som Bodynamic Terapeut.

Ellas erfaring spænder over klinisk arbejde og arbejde som leder, underviser og udvikler af sundhedsvæsenet.

Telefon: 23734711 / 57835382

Mail: emh@haverefugiet.dk

Troels Lyndelse

Troels er oprindelig uddannet som lærer, men har senere læst merkonomuddannelser i hhv. markedsføring, organisation og eksportsalg, da han arbejdede med markedsføring i store danske IT-virksomheder. Han har senest taget master i landdistriktudvikling og landskabsforvaltning ved Københavns Universitet, hvor han nu læser en ny linje, naturbaseret terapi og sundhedsfremme, og er engageret i at udvikle et nyt, bæredygtigt terapihavekoncept. Troels bor på et fritidslandbrug på Lolland og har arbejdet med forskellige typer landdistriktudviklingsprojekter siden 2003. Han er også medlem af bestyrelsen i Dansk Landskabsøkologisk Forening og driver desuden en selvstændig virksomhed, Liv & Landskab, der bl.a. tilbyder kurser i nemt webdesign og projektstøtte.

troels@livoglandskab.dk

Bjarne Clemmensen

Initiativtager og formand for Brahetrolleborg Green Care, som etablerer samarbejde med Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth om udvikling af STU tilbud.

Email : bjarneclemmensen@live.dk

Telefon : 21 35 19 06

Sven Preisel
er leder af den støttede beskæftigelse SEL §103 samt den specialkompenserende undervisningsramme ved ASV – Handicap Psykiatri og Udsatte området i Horsens Kommune. Har bl.a. ledelsesansvaret for det økologiske landbrug Hanstedholm (ØPH) hvor 26  borgere har deres arbejdsliv på særlige vilkår.

Sven har tidligere været en del af ledelsesteamet i Jobcenter Viborg, hvor ledelsesområdet centrerede sig om opbygningen af diverse arbejdsrettede tilbud til kommunens aktivitetsparate borgere.

Sidder desuden i flere frivillige netværk primært indenfor det psykiatrifaglige felt – herunder bestyrelsen Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering.

Telefon: 24995747

Mail: spr@horsens.dk

Karl-Erik Halkjær, suppleant. Ejer Naturgaarden Østerbymark, som er et fristed for udsatte unge. Stedet bygger på ideen fra Green Care og andre metoder, som bruges i arbejdet med at skabe balance hos det udsatte menneske, blandt andet gennem arbejdet med dyr. Karl-Erik er frivillig mentor for Care for Young, Ung Indsatsen og mentor hos Kriminalforsorgen.

Karl-Erik har 19 års erfaring i arbejdet med udsatte unge og er uddannet mentor og Reiki Master Healer. Har desuden uddannelse i kommunikation og telepati med dyr. Er uddannet mekaniker og arbejder ved siden af sit frivillige arbejde på et reservedelslager.

Telefon: 23701762

Mail: madumvej@hotmail.dk

Anna Maria Olsen, 

Jeg er født i København, og bor nu på Fyn.

Her arbejder jeg som livsrådgiver, hesteassisteret terapeut og sjælelæge.

I 2016 etablerede jeg virksomheden Stald & klinik A.Mol for at skabe det behandlingstilbud, som jeg oplevede manglede i vores sundhedsvæsen.

Som uddannet speciallæge i almen medicin og tidligere praktiserende læge, forsøger jeg med min virksomhed, at bygge bro mellem det etablerede sundhedssystem og den alternative tilgang til det hele menneske.

klinik@stald-amol.dk

Majken Sanchez, Suppleant.

Psykoterapeut, Stenlille.

majkensanchez@gmail.com

Back To Top