skip to Main Content

Carsten Ørting Andersen (formand)
er uddannet pædagog og leder.  I sit job som leder har han på flere institutioner haft Green Care som fokus for sit arbejde. Nu arbejder Carsten primært med rådgivning, foredrag og undervisning inden for Green Care med sin virksomhed Grøn Omsorg. Carsten deltog i fra 2007-2009 i EU-projektet om Green Care i Landbrug (COST 866). Siden da har han arbejdet med deling af viden og udvikling af metoder og kvalitetssikring og  blogget om Green Care samt ydet rådgivning og holdt foredrag om området. Han har endvidere deltaget i og skrevet abstracts til konferencer om emner som landbrugsbaseret undervisning og Green Care som terapi og pædagogisk metode.

Telefon: Mobil 52900584

Mail:groenomsorg@gmail.com

Lisbet Rüdinger (næstformand)
har mange års erfaring fra Miljø- og Fødevareministeriet med regel- og politikarbejde, beslutningsoplæg og tværgående koordination, senest indenfor økologipolitik og jordbrugskontrol i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Lisbet har i 2017 valgt at udleve sin drøm og arbejde for den spændende udvikling af området Green Care, herunder at opbygge egen rådgivningsvirksomhed.

Telefon: 22886165

Mail: lry@mail.tele.dk

Ella Meyer Hilker (kasserer)
er formand for Haverefugiet i Sorø, en terapihave for stressramte. Ella driver Haverefugiet med udgangspunkt i sine 40 års erfaring som sygeplejerske, en master i Socialt Entreprenørskab  (MSE) og en uddannelse som Bodynamic Terapeut.

Ellas erfaring spænder over klinisk arbejde og arbejde som leder, underviser og udvikler af sundhedsvæsenet.

Telefon: 23734711 / 57835382

Mail: emh@haverefugiet.dk

Chalotte Glintborg
er ph.d. i psykologi og adjunkt i rehabiliteringspsykologi på Aalborg Universitet. Hun har gennem hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med voksne i risiko for marginalisering. Først i socialpsykiatrien i Aarhus kommune, bl.a. som leder af et botilbud, og siden i Socialstyrelsen som faglig konsulent.

Chalotte har de senere år kombineret sin forskning med sin interesse for dyr på Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi (KHARE), Aalborg Universitet, hvor der blandt andet undervises i dyreassisterede interventioner og brugen af dyr (hunde og heste) i rehabilitering. Chalotte er også bestyrelsesmedlem i Nordisk Netværk for Handicapforskning (NNDR).

Telefon: 6114 5665

Mail: cgl@hum.aau.dk

Gitte Sperling
Pd Psyk. Psykoterapeut,
er stifter af Stald Plus – Center for selvudvikling og terapi med heste inddraget.
Afholder selvudviklingskurser, fagkurser for behandlere, udfører konsulent- og supervisor-opgaver samt sparring ift. træning af terapi-heste og -hunde. Modtager klienter i psykoterapi, samt terapeutisk intervention med heste og arbejder til dagligt med behandling af bl.a. stress, angst og depression, og ptsd.

Gitte er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening, eksam. psykoterapeut, par- og familieterapeut, har en diplomuddannelse i pædagogisk psykologi og er idrætsuddannet leder og træner i DIF. Gitte har også arbejds- og erhvervserfaring indenfor avl og træning af heste, samt træning af brugshunde.

Telefon: 2082 3511
Mail: gitte@staldplus.dk

Sven Preisel
er leder af den støttede beskæftigelse SEL §103 samt den specialkompenserende undervisningsramme ved ASV – Handicap Psykiatri og Udsatte området i Horsens Kommune. Har bl.a. ledelsesansvaret for det økologiske landbrug Hanstedholm (ØPH) hvor 26  borgere har deres arbejdsliv på særlige vilkår.

Sven har tidligere været en del af ledelsesteamet i Jobcenter Viborg, hvor ledelsesområdet centrerede sig om opbygningen af diverse arbejdsrettede tilbud til kommunens aktivitetsparate borgere.

Sidder desuden i flere frivillige netværk primært indenfor det psykiatrifaglige felt – herunder bestyrelsen Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering.

Telefon: 24995747

Mail: spr@horsens.dk

Karl-Erik Halkjær ejer Naturgaarden Østerbymark, som er et fristed for udsatte unge. Stedet bygger på ideen fra Green Care og andre metoder, som bruges i arbejdet med at skabe balance hos det udsatte menneske, blandt andet gennem arbejdet med dyr. Karl-Erik er frivillig mentor for Care for Young, Ung Indsatsen og mentor hos Kriminalforsorgen.

Karl-Erik har 19 års erfaring i arbejdet med udsatte unge og er uddannet mentor og Reiki Master Healer. Har desuden uddannelse i kommunikation og telepati med dyr. Er uddannet mekaniker og arbejder ved siden af sit frivillige arbejde på et reservedelslager.

Telefon: 23701762

Mail: madumvej@hotmail.dk

Marianne Raabye (suppleant) har qua sine mange års erfaringer og glæde ved naturen som restituerende rum oprettet firmaet Naturprojektet.dk, hvis formål er at bidrage til at mennesker får positive erfaringer med naturen. Er desuden bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening i Egedal Kommune.

Marianne er uddannet cand.mag. i pædagogik og kommunikation og har gennem en årrække undervist og vejledt studerende indenfor det pædagogfaglige område.

Telefon: 24929810

Mail: naturprojektet.dk@naturprojektet.dk

Bjarne Clemmensen

Initiativtager og formand for Brahetrolleborg Green Care, som etablerer samarbejde med Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth om udvikling af STU tilbud.

Email : bjarneclemmensen@live.dk

Telefon : 21 35 19 06

Back To Top