Skip to content

Naturterapi

bedre balance og livsglæde

Hvad er naturterapi?

Naturen kan hjælpe mennesker med at styrke den mentale sundhed og trivsel på en blid og naturlig måde.

Naturterapi er at lade naturen assistere den terapeutiske proces, som borgeren eller klienten ønsker, at arbejde med ude i naturen.

Det kan være et hvilket som helst emne, som i en hver anden terapeutisk proces.

I naturassisteret terapi kan denne proces dog gå fra det mere samtalebaseret og kognitive niveau, til også at arbejde på det følelsesmæssige og kropslige plan.

Naturens repræsentation af symboler og sansestimuli åbner borgerens eller klientens ubevidste sind og det ikke-viljestyrede neurologiske system.

Effekten af dette kan være, at borgeren eller klienten oplever, at nå dybere ind i terapien og møde sit følelsesliv ud fra et ressourceorienteret udgangspunkt.

Naturen assisterer til dette møde ved at afspejle sig i det indre liv hos borgeren.

Hermed kan den eventuelle automatiserede negative værdiladning og fejlfindings-analyse af sig selv få mulighed for at blive set fra et mere kærligt perspektiv.

Dette giver plads til bevidsthed om egne mekanismer, positive intentioner og de ressourcer klienten eller borgeren har.

Naturen spejler muligheden for at implementere den opdagede ressource på en ny og mere hensigtsmæssig måde i klienten eller borgerens liv.

Effekterne af at bruge naturen som terapi

De fysiologiske effekter tydelige.

Gennem stimulering af balancesystemet, stilling- og ligevægtsystemet samt berørings- og hudsansen, integreres.  Disse primære sanser styrker klienten eller borgerens perception og oplevelse af sig selv og verden.

Kredsløbet, skeletmuskulaturen og hormonsystemet reguleres og gennem-iltes.

Derved sker der en harmonisering af spændings-graden i musklerne og en hormonel regulering, hvor f.eks. stress-hormonerne sænkes og lykke-hormonerne og tilknytnings-hormonerne øges.

Dette i sig selv kan give klienten eller borgeren oplevelsen af, at terapien kan mærkes længe efter terapien, er endt.

Selv den meget stressramte borger vil kunne profitere af naturassisteret terapi.  Der foreligger allerede grundig evidens for, at rehabilitering vil kunne foregå med høj succesrate.

Skrevet af David Camacho

Links til at læse mere om naturterapi

Ecotherapy – A Forgotten Ecosystem Service: A Review

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6085576/

Back To Top