Skip to content

Carsten Ørting Andersen (forperson)

Er uddannet pædagog og leder.  I sit job som leder har han på flere institutioner haft Green Care som fokus for sit arbejde. Nu arbejder Carsten socialpædagog i Slagelse Kommune og med rådgivning, foredrag og undervisning inden for Green Care med sin virksomhed Grøn Omsorg. Carsten deltog i fra 2007-2009 i EU-projektet om Green Care i Landbrug (COST 866). Siden da har han arbejdet med deling af viden og udvikling af metoder og kvalitetssikring og  blogget om Green Care samt ydet rådgivning og holdt foredrag om området. Han har endvidere deltaget i og skrevet abstracts til konferencer om emner som landbrugsbaseret undervisning og Green Care som terapi og pædagogisk metode.

Telefon: Mobil 52900584

Mail:groenomsorg@gmail.com

Lisbet Rüdinger (næstforperson)

Har lang erfaring fra centraladministrationen med regel- og politikarbejde, beslutningsoplæg og tværgående koordination, blandt andet på økologi og jordbrugsområdet.

Lisbet har siden 2017 arbejdet med green care, først og fremmest i regi af Green Care Netværket, men også som rådgiver på projektansøgninger inden for området.

Telefon: 22886165

Mail: greencare@rydinger.dk

Anette

Anette har sin egen virksomhed, hvor hun blandt andet arbejder med lederudvikling og har en række tilbud til borgere, der føler sig ude af balance, er i en periode med stress, har behov for at finde ro eller som ønsker at lave et skift i livet.

Hun bruger naturen som samtalerum og som en aktiv medspiller i arbejdet.

Anette er oprindeligt uddannet lærer, har taget masteruddannelse i ledelse og har senest taget uddannelse som Naturterapeut, familie- og parterapeut og Naturbadsinstruktør. Hun har også taget uddannelse indenfor permakultur, som mest bliver aktiveret i egne have.

Anette er i det hele taget optaget af, hvordan vi som mennesker kan føle os mere forbundet med naturen.

I Green Care Netværket arbejder hun bl.a. med udvikling af Kvalitet i Green Care.

Mail: mail@anetteingemansen.dk

Nina Baun

Nina er valgt ind i bestyrelsen ved generalforsamling i 2023 og 2024. Nina har egen virksomhed som Naturterapeut, med speciale indenfor demensområdet, og har stor erfaring med naturstøttende indsatser målrettet belastede pårørende og mennesker med demens.

Nina er oprindelig uddannet som sygeplejerske, demenskoordinator og Bodynamic terapeut. Er instruktør i mindfulness og har en uddannelse som Naturterapeut fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på KU.

Mail: nbaun61@gmail.com

Anja Larsen

Anja er valgt til bestyrelsen som suppleant ved generalforsamling i 2023 og trådte senere på året endeligt ind i bestyrelsen. Anja er uddannet ergoterapeut og har arbejdet mange år inden for neurorehabilitering. Siden 2020 har Anja været selvstændig og har arbejdet aktiv med sin interesse for at anvende naturens rum og aktiviteter i naturen som en ressource ind i træning og rehabilitering.

Anja vejleder og træner private efter sygdom eller med diagnoser mod en aktiv og meningsfuld hverdag. Derudover bruger Anja sin viden og erfaring til at rådgive institutioner, arbejdspladser og sundhedsfaglig personale i inddragelse af naturen som et naturligt og bæredygtigt element til at fremme mestring og livskvalitet.

Anja er desuden Masterstuderende i Naturbaseret sundhedsfremme og terapi på KU.

Telefon: 61676150

Mail: anja@staerkafnatur.dk

Nete Guldbrandsen

Master solutions Focused practitioner / Hesteguidet terapeut

Nete er uddannet coach og terapeut og har arbejdet fra sit firma Små og STORE.dk siden 2014. Hun arbejder primært med supervision af teams og ledere, med og uden dyr. Derudover organiserer og afholder hun med jævne mellemrum temadage til teams og ledere i naturen og med naturen som sin makker.

Nete blev valgt ind i bestyrelsen som suppleant ved generalforsamlingen i 2024.

Morten Kromann Nielsen

Antropolog, cand.scient.anth., ph.d.

Morten er valgt ind i bestyrelsen som suppleant ved generalforsamling i 2023 og 2014

Back To Top