skip to Main Content

Green Care – Pædagogik og terapi med natur, dyr, have og landbrug

  • Greencare Netværket er en non-profit organisation, som udvikler og understøtter professionelt arbejde, netværk og sociale tiltag. Vores omdrejningspunkt er, at ophold i naturen og omsorg for planter og dyr er en effektiv vej til at skabe velvære, ro og udvikling for mennesker – i alle livsfaser og livssituationer.
  • Green Care Netværket arbejder for at understøtte, udvikle og formidle, praksiserfaringer og metoder såvel som national- og internationale forskningsresultater, der har relevans for foreningens medlemmer.
  • Vi ønsker at videregive fagligt kvalificeret viden til netværkets medlemmer, f.eks.; praktikeren der har behov for råd og vejledning, eller kommunen som ønsker at kvalificere deres valg  behandlingstilbud.
  • Vi ønsker at gøre offentligheden og politikerne opmærksom på, at der er et stort behov for forskning indenfor Green Care, som så kan blive til glæde for en langt større gruppe af mennesker og til gavn for de mange kommuner, som ofte efterspørger det helt rigtige tilbud.
  • Green Care Netværket blev stiftet ved generalforsamling i Horsens den 24.marts 2017.

OBS Næste Årsmøde er lørdag d. 23 Marts 2019. Vi er i fuld gang med at planlægge et spændende møde, hvor vi håber at se alle vore medlemmer.

Back To Top