skip to Main Content

Green Care – Pædagogik og terapi med natur, dyr, have og landbrug

Ophold i naturen og omsorg for planter og dyr er en effektiv vej til at skabe
velvære, ro og udvikling for mennesker – i alle livsfaser
og livssituationer.

Det er Green Care Netværkets mål, at vi får en velfungerende og
kvalitetssikret green care sektor i Danmark. En branche underbygget af
løbende forskning og validerede metoder.

Green Care Netværket er en frivilligt drevet, non-profit organisation. Vi udvikler og understøtter professionelt arbejde, netværk og sociale tiltag på green care området. Vores fokus er formidling af praksiserfaringer, metoder
og forskningsresultater. Samtidig vil vi gøre politikere og offentlige beslutningstagere opmærksomme på behovet for forskning, metodeudvikling og undervisning i green care.

Vi har netop juni 2019 udgivet rapporten GREEN CARE med tilhørende kort brochure, som vi har udgivet med støtte fra LANDDISTRIKTPULJEN –

 

Den. 7. november 2019 afholdt vi  i Fællessalen på Christiansborg konferencen.

Bedre og billigere velfærd, nye jobs og mere inklusion gennem natur, have og landbrug

Green care koster ikke meget, men understøtter sammenhængskraften i samfundet og har effekt på store udfordringer, fx:

  • Forebyggelse og behandling af stress
  • Effektive læringsveje for udsatte børn og unge
  • Meningsfuld beskæftigelse, også til udsatte borgere
  • Positiv udvikling i landdistrikterne
  • Inklusion af traumatiserede flygtninge

Hvad er potentialet i Danmark, og hvilke rammer er der brug for?

Oplæg fra Green Care konference 2019

Back To Top