Skip to content

Green Care Netværket

Pædagogik og terapi med natur, have, dyr og landbrug
Bliv medlem

Green Care Netværket er en almennyttig, non-profit, forening for ALLE, der beskæftiger sig seriøst med green care.

Styrk mental trivsel, sundhed og jobmuligheder, med udgangspunkt i natur, dyr, have og landbrug.

Det kaldes GREEN CARE.

Green care er virksomme og bæredygtige indsatser. Både menneskeligt, økonomisk og miljømæssigt. – Begrebet er internationalt, og masser af forskning dokumenterer gode resultater.

Foreningens medlemmer er en god blanding af praktikere (udbydere), andre foreninger, undervisere, studerende og forskere. Både fra civilsamfundet, det private og det offentlige område.

Foreningen arbejder for at gøre green care til en anerkendt sektor i Danmark: Fagligt velfunderet, etisk i orden, forskningsmæssigt velbelyst – og tryg for alle.

Så kan green care udfolde sit potentiale og forbedre livskvaliteten for mange, mange mennesker. Til gavn for hele samfundet!

Ophold i naturen og omsorg for planter og dyr er en effektiv vej til at skabe velvære, ro og udvikling for mennesker – i alle livsfaser og livssituationer.

Sidste nyt

Kvalitet I Green Care

Netværksdag på Sjælland Lørdag den 21. september kl. 10 – 21.

Netværksdag med faglig inspiration og sparring Lørdag den 21. september kl. 10 – 21. Lange Løng 20, Sorø Netværksdagen er…

Se vores medlemmer

Ved at klikke på kortet, kan du se vores medlemmer og selv blive medlem.

De fire kernepunkter

Have

Haveterapi – skånsomt tilbage til arbejdslivet

Natur

Naturterapi – bedre balance og livsglæde

Dyr

Kontakt med dyr – nye veje til mestring og ro

Landbrug

Det sociale landbrug – en genvej til uddannelse og arbejde
Back To Top