skip to Main Content

Green Care – Pædagogik og terapi med natur, dyr, have og landbrug

Ophold i naturen og omsorg for planter og dyr er en effektiv vej til at skabe
velvære, ro og udvikling for mennesker – i alle livsfaser
og livssituationer.

Det er Green Care Netværkets mål, at vi får en velfungerende og
kvalitetssikret green care sektor i Danmark. En branche underbygget af
løbende forskning og validerede metoder.

Green Care Netværket er en frivilligt drevet, non-profit organisation. Vi udvikler og understøtter professionelt arbejde, netværk og sociale tiltag på green care området. Vores fokus er formidling af praksiserfaringer, metoder
og forskningsresultater. Samtidig vil vi gøre politikere og offentlige beslutningstagere opmærksomme på behovet for forskning, metodeudvikling og undervisning i green care.

Vi har netop juni 2019 udgivet rapporten GREEN CARE med tilhørende kort brochure, som vi har udgivet med støtte fra LANDDISTRIKTPULJEN – Næste pejlemærke er en konference med internationale eksperter, som vi søger afholdt til november på Christiansborg. Vi søger støtte til arrangementet, så kontakt os gerne med forslag, forespørgsler og evt. bidrag.

Green Care Netværket blev stiftet ved generalforsamling i Horsens den 24.marts 2017.

Back To Top