Skip to content

Medlemsskab af Green Care Netværket (GCN)

At være en del af et fællesskab engagerer, og vi har på den måde mulighed for at skabe gode rammevilkår og anerkendelse af det store arbejde, der foregår rundt om i landet.
Vi byder følgende velkommen som medlem i Green Care Netværket:

 • Professionelle og frivillige, der arbejder eller gerne vil arbejde med udvikling af og omsorg for mennesker ved brug af dyr, natur, landbrug eller gartneri . Du kan fx være  landmand, gartner, ergoterapeut, lærer, fysioterapeut, pædagog, psykoterapeut eller sygeplejersker.
 • Sociale landbrug og opholdssteder.
 • Have, natur og dyreassisterede terapeuter
 • Patientforeninger, fonde, kommuner og andre organisationer, som vil støtte op om Green Care Netværkets arbejde.
 • Studerende, som ønsker en fremtid inden for området og vil lære mere.

Det koster pr. år:

 • 150 kr. for personligt medlemskab for studerende og pensionist.
 • 350 kr. for personligt medlemskab.
 • 450 kr. for små virksomheder og små socialøkonomiske virksomheder med højst 5 ansatte.
 • 1200 kr. for foreninger, kommuner og virksomheder med mere end 5 ansatte.

For mere information og indmeldelse, så skriv til formanden her

Medlemsfordele

Der er en række medlemsfordele ved at melde dig ind i Green Care Netværket.

 1. Mulighed for at komme på Danmarkskortet
 2. Mulighed for at arrangere eller deltage i medlemsarrangementer
 3. Begivenheder som årsmøde til nedsat pris, workshops om kvalitet i green care, Naturmødet mv

Når du melder dig ind i foreningen får du mulighed for at klikke af om du ønsker at komme på Danmarkskortet.

Hvis du ønsker at være på Danmarkskortet med yderligere oplysninger som f.eks. link til hjemmeside med dit Green Care tilbud, kan det også lade sig gøre.

Fra efteråret 2021 vil Green Care Netværket udbyde workshops om kvalitet i green care, hvor vi vil arbejde med kvalitetsmål og besvare spørgsmål til ansøgningen, som vil blive udleveret på workshoppen.

Som noget nyt kan du som medlem stå for at medlemsarrangement med støtte fra Green Care Netværket.

Arrangementet skal ligge indenfor rammen Green Care Netværket har opsat, for at kunne modtage støtte til evt underskudsdækning og pr gennem Green Care Netværket.

 • Arrangementet skal arrangeres af et medlem af Green Care Netværket og være bygget på på et fagligt tema, og det er arrangørens ansvar at sikre et fagligt element i arrangementet evt ved brug af en ekstern foredragsholder.
 • Der skal under arrangementet være afsat tid og plads til refleksion i et erfarings delings forum med mulighed for at netværke.
 • Arrangøren skal selv stå for administration af tilmeldingerne
 • Arrangøren opretter evt en Facebook Begivenhed, som Green Care Netværket kan dele på de sociale medier.
 • Prisen for et medlemsarrangement må inkl forplejning ikke overstige 350.
 • Green Care Netværket giver mulighed for underskudsdækning af et medlemsarrangement. Ved ønske om underskudsdækning af et Green Care medlemsarrangement (forplejning, ekstern foredragsholder, eksterne lokaler) fremsendes budget til godkendelse ved kassereren senest 1 uge før arrangementet.
 • GreenCare Netværket giver op til 1000 kr i underskudsdækning.
 • Et evt overskud fra arrangementet tilgår den næste i rækken som afholder et medlemsarrangement. Overskuddet overføres til Green Care Netværkets konto således at overskuddet kan tilgå det næste Green Care Medlemsarrangement.
 • Green Care Netværket vil sørge for at bakke op om arrangementet ved at mindst 1 medlem fra bestyrelsen vil deltage.
 • Efter arrangementet sendes en opstilling af udgifter og indtægter til kasserer@greencarenetvaerk.dk
 • Bemærk: Der kan ikke indregnes udgifter til aflønning af arrangøren eller nærtstående, og forplejning indgår til kostpris
 • Arrangør og udsendte bestyrelsesmedlemmer betaler ikke for arrangementet
 • Green Care Netværket sørger for markedsføring af arrangementet på foreningens hjemmeside under begivenheder & arrangementer samt på de sociale medier.

Har du fået lyst til at arrangere et medlemsarrangement, så send din idé på en mail til  formand@greencarenetvaerk.dk 

Som medlem af Green Care Netværket bliver du inviteret til den årlige generalforsamling og årsmødet. På årsmødet kan du opleve passionerede foredragsholdere og blive opdateret på den nyeste viden indenfor Green Care, med rig mulighed for at netværke med de andre medlemmer.

Foreningen deltager også aktivt på Naturmødet hvert år og kipper med flaget, så befolkningen får øje på de mange spændende green care tilbud de forskellige medlemmer udbyder.

Sidst men ikke mindst afholder bestyrelsen forskellige workshops for medlemmerne som gerne vil på Danmarkskortet med udvidede oplysninger og giver sparring på hvordan medlemmerne får skabt et solidt green care tilbud.

Back To Top