skip to Main Content

Medlemsskab af Green Care Netværket (GCN)
At være en del af et fællesskab engagerer, og vi har på den måde mulighed for at skabe gode rammevilkår og anerkendelse af det store arbejde, der foregår rundt om i landet.
Vi byder følgende velkommen som medlem i Green Care Netværket:

  • Professionelle, der arbejder eller gerne vil arbejde med udvikling af og omsorg for mennesker ved brug af dyr, natur, landbrug eller gartneri . Du kan fx være  landmand, gartner, ergoterapeut, lærer, pædagog, psykoterapeut eller sygeplejersker.
  • Patientforeninger, fonde, kommuner og andre organisationer, som vil støtte op om Green Care Netværkets arbejde.
  • Studerende, som ønsker en fremtid inden for området og vil lære mere.

Det koster pr. år:

Kr. 150 for personligt medlemsskab studerende.

Kr. 450 for personligt medlemsskab og enkeltmandsvirksomheder.

Kr 1200.- for landsdækkende organisationer/større virksomheder.

For mere information og indmeldelse, så skriv til formanden her

Back To Top