skip to Main Content

Kvalitet i green care

Kvalitet i green care

Første 8 tilbud har modtaget diplom for deres arbejde med kvalitet i 2022.

Første danske mærkningsordningen for naturbaserede, sociale, pædagogiske og terapeutiske indsatser er skudt i gang. Det skete med Green Care Netværkets tildeling af diplomet “Kvalitet i green care” til de første 8 green care tilbud i november.

Det drejer sig om:

Damsgården, Gilleleje

Foreningen Jordforbindelsen, Hjørring

Haverefugiet, Sorø

ING.BORG, Faaborg

Naturterapi for alle, København

Sct. Hans Have, Roskilde

Små og STORE, Næstved

Æselgaarden, Allingåbro

Dette er en milepæl i foreningens arbejde hen imod officielt godkendte standarder for green care indsatser med ekstern evaluering.

Diplomet vil være myndigheders og borgeres dokumentation for, at tilbuddene løbende arbejder struktureret og målrettet med egen kvalitet ud fra Green Care Netværkets 5 pejlemærker for kvalitet i green care.

Kvalitetsarbejdet er en dynamisk proces, som kræver konstant udvikling og forbedring af tilbuddene. Derfor skal diplomet fornyes hvert år, efter sparring og selvevaluering med udgangspunkt i en række faste spørgsmål.

Arbejdet er et resultat af mange års samarbejde imellem medlemmer og bestyrelsen, hvor kvalitet og pejlemærker for god greencare har været gennemarbejdet og det vigtigste prioriteret.

 

Deltag i projektet Kvalitet i Green Care

Green Care Netværkets pejlemærker for god green care

Green Care Netværkets værdisæt i tager afsæt i respekten for de mennesker, som betros os i forbindelse med indsatsen, for naturen, og for de dyr som indsatserne baserer sig på.

Det handler om:   Omsorg, Udvikling, Fællesskab og Ærlighed.

Med afsæt i værdisættet, drøftelser på årsmødet og arbejdet i en arbejdsgruppe om kvalitet i green care har bestyrelsen defineret de vigtigste pejlemærker for god green care

Pejlemærker for god green care

Troværdighed i kommunikation og markedsføring

Der skal være en tydelig sammenhæng imellem de indsatser som markedsføres og de kompetencer, rammer og forudsætninger, der er på tilbuddet.

Naturforbundethed

Vi forpligter os til at arbejde for en levende natur og større biodiversitet, så vores steder og indsatser bliver et tilskud til naturen og den ikke nedslides eller forurenes på baggrund af vores aktivitet.

Dyrevelfærd

Det er et stort ansvar at inddrage dyr i pædagogisk og terapeutiske arbejde. Vi forpligter os til at have en høj standard for dyrevelfærd. Dyr skal sikres passende pauser og beskyttes, så de ikke udsættes for overgreb i forbindelse med arbejdet.

Sikkerhed

Vi forpligter os til at have ordentlige sikkerhedsprocedurer og beredskabsplaner for arbejdet, så vi ikke udsætter mennesker i vores varetægt for unødig og uhensigtsmæssig risiko via vores indsats.

Udvikling og transparens om tilbuddets indsatser, økonomi og evalueringer

Det anses for en forudsætning for at løfte fagligheden, at vi kollegialt deler viden og erfaringer, så læring bliver fælles og området til alles glæde løftes i omdømme og anseelse.

Pejlemærkerne suppleres af et ansøgningsskema, som udfyldes en gang om året, og belyser arbejdet i det enkelte tilbud, se nedenfor.

Medlemmer, der sælger green care ydelser (= udbyderne), skriver med ansøgningsskemaet under på, at de bekender sig til og arbejder efter Green Care Netværkets værdier og pejlemærker for god green care.

Fordelene ved kvalitet i green care:

  1. Green care begrebet styrkes og bliver enklere at kommunikere
  2. Omtale af virksomhederne og disses udvikling på foreningens hjemmeside
  3. Medlemsbevis og badge som fornyes hvert år efter betaling af kontingent
  4. Årligt netværkstræf med ligesindede tilbud, hvor der arbejdes med kvalitet, evaluering og kollegial supervision.

Green Care Netværkets medlemmer er enkeltindivider, foreninger og privatpraktiserende virksomheder og forskere, offentlige og private. Fælles for dem er, at de interesserer sig professionelt for brugen af natur, dyr, landbrug og have som afsæt for pædagogisk og terapeutisk virksomhed.

LAD OS HOLDE KONTAKTEN

Vi vil gerne holde dig opdateret med vores seneste nyheder og tilbud 😎

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Back To Top