Skip to content

Kvalitet i green care

Kvalitet i green care

I år har Kvalitet i Green Care initiativet foldet sig ud og er blevet en metode, som fungerer og som reelt kan danne basis for lokal udvikling, der i høj grad medvirker til kollegial sparring på tværs af de forskellige tilbud. Vi har næsten fordoblet antallet af tilbud med diplom og har allerede nye medlemmer, som meget gerne vil med i næste ombæring.

Den første danske mærkningsordningen for naturbaserede, sociale, pædagogiske og terapeutiske indsatser har fået vinger. 14 tilbud har modtaget eller vil modtage diplomet Kvalitet i green care” Efter deltagelse i workshops i oktober og november.

Det drejer sig om:

Damsgården, Gilleleje

Haverefugiet, Sorø

Foreningen Jordforbindelsen, Hjørring

Naturterapi for alle, København

Sct. Hans Have, Roskilde

Løvebakkehus/Dankbar, Roskilde

Æselgaarden, Allingåbro

Grennesminde, Taastrup

Natur og Ridesans, Randers

Naturlig Ressource, Syddjurs

Rikskovgaard rideterapi

Stærk af Natur, ergo og naturterapi, Hammel

Naturkompasset, Faaborg

Natur og Eksistens, Årslev

Kæmpe stort tillykke til tilbuddene og stor tak til en aktiv bestyrelse, som har gjort det muligt. Dette er en milepæl i foreningens arbejde hen imod officielt godkendte standarder for green care indsatser med ekstern evaluering.

Diplomet vil være myndigheders og borgeres dokumentation for, at tilbuddene løbende arbejder struktureret og målrettet med egen kvalitet ud fra Green Care Netværkets 5 pejlemærker for kvalitet i green care.

Kvalitetsarbejdet er en dynamisk proces, som kræver konstant udvikling og forbedring af tilbuddene. Derfor skal diplomet fornyes hvert år, efter sparring og selvevaluering med udgangspunkt i en række faste spørgsmål.

Arbejdet er et resultat af mange års samarbejde imellem medlemmer og bestyrelsen, hvor kvalitet og pejlemærker for god greencare har været gennemarbejdet og det vigtigste prioriteret.

Deltag i projektet Kvalitet i Green Care

Green Care Netværkets pejlemærker for god green care

Green Care Netværkets værdisæt i tager afsæt i respekten for de mennesker, som betros os i forbindelse med indsatsen, for naturen, og for de dyr som indsatserne baserer sig på.

Det handler om:   Omsorg, Udvikling, Fællesskab og Ærlighed.

Med afsæt i værdisættet, drøftelser på årsmødet og arbejdet i en arbejdsgruppe om kvalitet i green care har bestyrelsen defineret de vigtigste pejlemærker for god green care

Pejlemærker for god green care

Troværdighed i kommunikation og markedsføring

Der skal være en tydelig sammenhæng imellem de indsatser som markedsføres og de kompetencer, rammer og forudsætninger, der er på tilbuddet.

Naturforbundethed

Vi forpligter os til at arbejde for en levende natur og større biodiversitet, så vores steder og indsatser bliver et tilskud til naturen og den ikke nedslides eller forurenes på baggrund af vores aktivitet.

Dyrevelfærd

Det er et stort ansvar at inddrage dyr i pædagogisk og terapeutiske arbejde. Vi forpligter os til at have en høj standard for dyrevelfærd. Dyr skal sikres passende pauser og beskyttes, så de ikke udsættes for overgreb i forbindelse med arbejdet.

Sikkerhed

Vi forpligter os til at have ordentlige sikkerhedsprocedurer og beredskabsplaner for arbejdet, så vi ikke udsætter mennesker i vores varetægt for unødig og uhensigtsmæssig risiko via vores indsats.

Udvikling og transparens om tilbuddets indsatser, økonomi og evalueringer

Det anses for en forudsætning for at løfte fagligheden, at vi kollegialt deler viden og erfaringer, så læring bliver fælles og området til alles glæde løftes i omdømme og anseelse.

Pejlemærkerne suppleres af et ansøgningsskema, som udfyldes en gang om året, og belyser arbejdet i det enkelte tilbud, se nedenfor.

Medlemmer, der sælger green care ydelser (= udbyderne), skriver med ansøgningsskemaet under på, at de bekender sig til og arbejder efter Green Care Netværkets værdier og pejlemærker for god green care.

Fordelene ved kvalitet i green care:

  1. Green care begrebet styrkes og bliver enklere at kommunikere
  2. Omtale af virksomhederne og disses udvikling på foreningens hjemmeside
  3. Medlemsbevis og badge som fornyes hvert år efter betaling af kontingent
  4. Årligt netværkstræf med ligesindede tilbud, hvor der arbejdes med kvalitet, evaluering og kollegial supervision.

Green Care Netværkets medlemmer er enkeltindivider, foreninger og privatpraktiserende virksomheder og forskere, offentlige og private. Fælles for dem er, at de interesserer sig professionelt for brugen af natur, dyr, landbrug og have som afsæt for pædagogisk og terapeutisk virksomhed.

Back To Top