Skip to content

Årsmøde

Vi havde et godt fremmøde, hvor godt halvdelen af foreningens medlemmer havde fundet frem. Tusind tak til Dalum Landbrugsskole, som dannede en fin ramme og var godt placeret midt i landet.
Det går godt for foreningen, vi får løbende flere medlemmer. Året har budt på en del aktivitet: Bestyrelsen har ikke bare arbejdet med alt det praktiske omkring etablering af en forening, men har også taget hul på at arbejde med mission, vision og strategi samt kommunikation.
Oplæg ved Mia gav inspiration til hvordan haveelementer kan understøtte heling og terapi. Men det var også tydelige at et egentligt arbejde med have og natur som terapi kræver solid faglig indsigt i både have og terapi.
Oplæg ved Carsten og Ella om certificering: Det er vigtigt for kommunerne, at de kan købe Green Care ydelser på oplyst grundlag, så de ved hvad de kan forvente og hvad de betaler for. Det samme er vigtigt for brugerne og for udbyderne selv. Men hvordan? Hvad har de gjort i andre lande som Norge og Finland og hvilken model skal Green Care Netværket lægge sig på i forhold til dokumentationskrav? Hvad ligger der i certificering og er det vejen frem? Tankerne blev vendt med medlemmerne og det blev tydeligt, at det ikke er helt let at finde et entydigt svar. Det er noget bestyrelsen vil arbejde intenst videre med.
Gåtur med opsamling på årsmødets oplæg. Efter gåturen afleverede deltagerne nogle post-it`s med pointer om hvad oplæggene havde sat i gang og hvordan det kunne bruges i deltagernes hverdag. De overordnede temaer var certificering, behovet for faglighed, faglig sparring og det økonomiske grundlag for aktiviteterne.
Den efterfølgende generalforsamling
Efter Carstens beretning drøftede, vi erfa -grupper for medlemmerne. Der var stor interesse for dette, men deltagerne fandt at omfang og fokus skal drøftes nærmere af bestyrelsen.
Tre pladser i bestyrelsen skulle besættes. Ella Hilker, Karl-Erik Halkjær og Lisbet Rüdinger stillede alle op igen og blev genvalgt. Ny suppleant i bestyrelsen er Bjarne Clemmensen. Bjarne er initiativtager til Brahetrolleborg Green Care, der blandt andet udvikler et STU tilbud i samarbejde med Dalum Landbrugsskole
Nyvalgt som kritisk revisor er Galina Plesner fra Trygfonden.
Links med materiale fra årsmødet:
Back To Top