Skip to content

Glædelig jul og godt nytår fra Green Care netværket 2023

2023 har været en rigtigt spændende år i Green Care Netværket.
Vi indledte bestyrelsesåret med et meget velbesøgt årsmøde, hvor vi var så heldige, at Lene Skrumsager Møller, som har arbejdet for Bhutans Center for Bruttonationallykke, kom og delte sin viden om Bhutans værdier og styringspraksis. Det talte lige ind i de svære spørgsmål, som vi arbejder med, når vi skal udvikle kvalitetsparametre inden for greencare.
Vi er desuden lykkes med at opnå et mindre driftstilskud fra Friluftsrådet, som blandt andet har medført at vi kan betale os fra lidt, meget nødvendig, sekretærbistand til regnskab, opkrævninger og styring af medlemskartotek.
Kvalitetsprojektet har desuden fået vinger. Vi har fået fine tilbagemeldinger og har mod på at udvikle videre på projektet, så vores ambition om, at få alle og gerne mange nye med ind i folden, må lykkes.
Afslutningsvis er bestyrelsen intensivt optaget af forberedelserne til vores kommende kommende årsmøde, som vi udsender information om, straks i begyndelsen af det nye år og et par andre initiativer, som f.eks. netværk blandt studerende på professions uddannelserne. Der er nok at tage fat på og vi glæder os.
De bedste hilsner med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til jer alle.
fra Green Care Netværket
Back To Top