Skip to content

Et fantastisk inspirerende årsmøde 23 i Green Care Netværket

26 spændende deltagere var rejst til Sorø d. 18 marts for at deltage i årsmødet i Green Care Netværket. De repræsenterede alle hjørner af green care indsatserne: Forskning, uddannelse, naturterapi, heste og æselassisterede indsatser, socialøkonomi, frivillige foreninger, sociale gartnerier og landbrug. Som bestyrelse kunne vi ikke ønske os det bedre.

Oplæg om bruttonational lykke (GNH)

Vi havde i år inviteret Lene Skrumsager Møller til at fortælle om GNH – Brutto National Lykke, som det udfolder sig i den lille bjergnation Buthan – Vi er voldsomt optaget af, at vores kvalitetsstandarder og kvalitetsmærke afspejler de værdier, som vi har lagt ned i pejlemærkerne for god green care. Lenes meget fine oplæg gav stof til eftertanke.

I Buthan er der fundet valide måder at undersøge livsglæde, tilfredshed- og lykke på.  Det er ikke nok at måle dette med økonomiske parametre. Buthan har vist vejen, kan vi gå ad den ?. Det bliver ikke helt let, for vi er opdraget til at fungere i et konkurrence samfund. Det kræver mod og skal det lykkes, må vi jævnligt stoppe op og justere kursen.

Generalforsamlingen.

Efterfølgende var der generalforsamling med solidt fremmøde. Formanden blev genvalgt og ligeledes de øvrige på genvalg. David Camacho havde valgt at trække sig af arbejdsmæssige årsager og er blevet erstattet af sygeplejerske og naturterapeut Nina Baun (Naturterapi for alle). Som suppleanter tiltrådte seniorforsker og antropolog Morten Kromann Nielsen UCL og ergo- og naturterapeut Anja Larsen (Stærk af natur).

Bestyrelsen har straks sat kryds i kalenderen for et snarligt visionsseminar. Det skal lægge grunden til, at vi i det kommende år får skaleret foreningen, så vi for alvor bliver en stærk spiller. Det skal vi være for at få mere  og bedre sundhed og læring igennem natur- og dyreassisterede indsatser og øget politisk fokus på, at disse indsatser er vigtige og nødvendige for bæredygtig omstilling af sundheds- og socialsektorerne. Områder der udgør mere end halvdelen af hele det offentlige forbrug.

Back To Top