Skip to content

Pressemeddelelse om kvalitet i green care fra 6. december 2022

Første 8 tilbud har modtaget diplom for deres arbejde med kvalitet i 2022.

Første danske mærkningsordningen for naturbaserede, sociale, pædagogiske og terapeutiske indsatser er skudt i gang. Det skete med Green Care Netværkets tildeling af diplomet “Kvalitet i green care” til de første 8 green care tilbud i november 2022.

Dette er en milepæl i foreningens arbejde hen imod officielt godkendte standarder for green care indsatser med ekstern evaluering.

Diplomet vil være myndigheders og borgeres dokumentation for, at tilbuddene løbende arbejder struktureret og målrettet med egen kvalitet ud fra Green Care Netværkets 5 pejlemærker for kvalitet i green care.

Kvalitetsarbejdet er en dynamisk proces, som kræver konstant udvikling og forbedring af tilbuddene. Derfor skal diplomet fornyes hvert år, efter sparring og selvevaluering med udgangspunkt i en række faste spørgsmål.

De 8 tilbud, som er tildelt diplomet, er:

Damsgården, Gilleleje

Foreningen Jordforbindelsen, Hjørring

Haverefugiet, Sorø

ING.BORG, Faaborg

Naturterapi for alle, København

Sct. Hans Have, Roskilde

Små og STORE, Næstved

Æselgaarden, Allingåbro

For yderligere information kontakt formand, Carsten Ørting Andersen, formand@greencarenetvaerk.dk, tlf. 52900584 eller se Green Care Netværkets hjemmeside www.greencarenetvaerk.dk

 

Green Care Netværket er en almennyttig forening, hvis formål er at arbejde for at udbrede, underbygge og forbedre den faglige indsats inden for green care, som bl.a. dækker over begreber som social og terapeutisk havebrug, dyreassisterede interventioner, faciliteret grøn motion, socialpædagogiske landbrug, økoterapi, vildmarks- og naturterapi.

Foreningen ønsker at fremme udviklingen af samarbejdet mellem de forskellige instanser og aktører, som måtte være inden for området green care i Danmark og internationalt. Vi tror og håber på, at projektet Kvalitet i green care kan bidrage til dette formål.

Foreningen, har afholdt konference på Christiansborg i 2019 med oplæg fra udenlandske aktører, udarbejdet en dansk rapport om Green Care og deltaget med oplæg på Naturmødet i Hirtshals.

Foreningen har medlemmer inden for civilsamfund, offentlige institutioner, forskere, studerende og erhverv.

Back To Top