Skip to content

UDSAT: Workshop Kvalitet i Green Care 9. oktober 2021

Hvad er kvalitet i pædagogik, terapi og sociale indsatser med natur, dyr, landbrug og have?

Kom til en inspirerende dag, lørdag d. 9. oktober kl. 9,30 – 16,00 i Svanninge, hvor vi sammen udforsker bevidst og målrettet styrkelse af kvaliteten i green care tilbud.

På workshoppen ser vi sammen på begrebet kvalitet, og hvad det kan gøre for det enkelte tilbud og for green care bredere set. 

Refleksionerne på dagen indgår i Green Care Netværkets pilotprojekt – Kvalitet i green care. Et projekt, som både skal styrke de enkelte tilbud, og give indspark til dialogen med politikerne om udvikling af en stærk green care sektor i Danmark – på sigt helst med en national kvalitetsordning for området.

Du får på dagen mulighed for at arbejde med dit eget tilbud og teste et skema til udvikling af kvalitetsarbejdet. Desuden kan du høre mere om Green Care Netværket og vores pilotprojekt – Kvalitet i green care. Fordelene ved at være med i dét er:

  • Green care begrebet og dit arbejde styrkes og bliver enklere at kommunikere
  • Omtale af din/jeres virksomhed på foreningens hjemmeside
  • Medlemsbevis og badge som dokumenterer at du arbejder målrettet med kvalitet (fornyes hvert år efter betaling af kontingent)
  • Årlig workshop med ligesindede tilbud, hvor du udvikler dit arbejde med kvalitet, evaluerer din proces og får kollegial supervision.

Alle er velkomne! Både medlemmer og andre interesserede – virksomheder, forskere og studerende. Det vigtigste er, at I er parat til slå ørene ud og vidensdele med de andre deltagere. Der bliver relevante oplæg, interessante interviews med Carsten Hjerresen fra Foreningen Jordforbindelse og Mia Rahbæk fra Damsgaarden. De har taget det første skridt og har arbejdet med kvalitetsprojektets spørgeskema.  

Green Care Netværket er vært, og det foregår hos Green Care Svanninge – Brahesvej 14, 5600 Faaborg.

PRIS: 300 kr for hele dagen, inkl. frokost og kaffe.

Program

 

Back To Top