Skip to content

Nyt fra Green Care Netværket

Kære medlemmer og interesserede

Først Godt Nytår til jer alle fra Green Care Netværkets bestyrelse!

Lad os bare sige det ligeud: Det har været et møgår for foreninger. Men på trods af Corona kan Green Care Netværket alligevel gå aktivt og nyskabende ind i 2021. Siden sensommerens årsmøde og generalforsamling har den nye bestyrelse nemlig fokuseret på, hvordan Green Care Netværket bliver mere synligt og attraktivt for både medlemmer, interessenter og befolkningen bredere set.

 

Bedre green care

Et vigtigt skridt er, at det skal være helt tydeligt for alle, hvad Green Care Netværket står for. Derfor har vi hængt i med udviklingen af ”Pejlemærker for god green care”. Så kan foreningen for alvor stå på mål for kvaliteten i medlemmernes tilbud og aktivt arbejde med omtale og branding. Og det vil skabe tryghed hos aftagerne/brugerne af ydelserne.

Pejlemærkerne arbejdede vi med på sidste årsmøde og videre i en arbejdsgruppe i efteråret. De handler i korte træk om:

  • Troværdighed i kommunikation og markedsføring
  • Naturforbundethed – for en levende natur og større biodiversitet.
  • Dyrevelfærd
  • Sikkerhed – for brugere og ansatte
  • Udvikling af og transparens om tilbuddet

Disse pejlemærker skal suppleres af et spørgeskema, som både vil støtte og forpligte de af vores medlemmer, der udbyder green care.

 

Vi præsenterer det hele på årsmødet d. 13. marts. Sæt endelig kryds i kalenderen allerede nu!

 

Stærkere ”Netværk”

Vi vil også styrke foreningen internt med mere netværk og spændende medlemsmøder (når situationen igen tillader det). Vi er et stort potentiale i at aktivere jer medlemmer rundt i hele landet til at dele jeres tanker og erfaringer meget mere med hinanden.

Bestyrelsen har derfor lavet retningslinjer for medlemsmøder lokalt, hvor vi blandt andet tilbyder underskudsdækning ved arrangementer, og anden opbakning. Her i begyndelsen af det nye år, vil vi offentliggøre retningslinjerne og sætte hjemmesiden op, så den kan understøtte jeres initiativer – vi skal være klar, straks Corona er forduftet igen!

Vi glæder os til et 2021 hvor Green Care Netværket for alvor samles og får gennemslagskraft!

Mange varme hilsner

Carsten Ørting Andersen

Back To Top