Skip to content

Årsmødet, endeligt program og du kan lige nå at melde dig til…

Green Care Netværkets årsmøde d. 22. aug. 2020

Videnscenter for Socialøkonomi, Grennessminde, Taastrup.     

Tema: Kvalitet og fælles udfordringer i green care            Link til tilmelding

9.30-10.00 Tjek ind og morgenkaffe
10.00-10.10 Fællessang og velkomst Formand, Carsten Ørting Andersen
10.15-10.45 Det sociale landbrug som uddannelsestilbud, praktisk erfaring og pædagogisk perspektivering Iværksætter Bjarne Clemmensen Brahetrolleborg Green Care og pædagog Rasmus Madsen, der har skrevet bachelor om:”Omsorgssvigtede børn og unges neurosekventielle udviklingspotentiale I en landbrugsbaseret pædagogisk praksis”
10.45-11 Summe og strækkeben
11.00 – 11.40 Grennessminde har 35 års erfaring med at få unge med særlige behov i uddannelse og jobs med meningsfuldt indhold. Over 700 unge har i løbet af årene været igennem vores arbejdsforløb, STU-uddannelse og botilbud. Hanne Danielsen, Forstander Grennesminde
11.40 – 12.00 Green Care Netværket: Hvad er vi ved at bygge op? Oplæg om kvalitet, værdier og pejlemærker for god green care.
12.00 – 12.45 Frokostpause og networking
12.45 – 13.30 Rundvisning på Grennessminde V. Hanne Danielsen
13.30 – 13.45 Pause, networking, kage
13.45 – 14.20 Dialog i grupper og/eller plenum: Sammen vil vi formulere en række pejlemærker for god green care. Pejlemærkerne vil vise tydelig retning, både for brugere/aftagere af green care tilbud og for arbejdet hen imod mærkning/certificering og kvalitetssikrede uddannelser.

 

14.20-14.30 Afrunding af årsmøde-delen.

Fra kl 14.30 – 16.30 senest, er der generalforsamling for medlemmer. Der er ingen ændringer til tidligere fremsendt dagsorden.

Back To Top