Skip to content

I Green Care Netværket skulle vi i dag have afviklet årsmøde. Det blev, som I ved, aflyst

Kære medlemmer og green care interesserede.
 
Tak for tilmeldingerne til årsmødet. Vi håber på at kunne udmelde et nyt årsmøde så hurtig situationen tillader det. Ønsker I penge retur så kontakt vores kasserer på mail: emh@ellahilker.dk. Vi kan nemlig ikke se jeres kontonummer på indbetalingerne. Alternativt kan I vælge at få pengene tilbage senere, hvis I er forhindrede i at deltage på den ny dato for årsmødet – når den udmeldes.
 
I dag har vi i bestyrelsen forsøgt at holde en dialog via forskellige medier, hvor vi har drøftet den aktuelle situation og hvad vi kan gøre. Foreløbigt er et egentligt bestyrelsesmøde udskudt til efter påske, hvor vi håber, at det bliver muligt at afholde møde.
 
Det har ellers tegnet til en spændende sæson. Vi har afholdt nogle både interessante og konstruktive møder med såvel Skovskolen og med Friluftsrådet. Naturmødet var vi også i fuld gang med at arrangere, men alt er lige nu i venteposition.
 
Om ikke andet, så kan ventepositionen bruges til eftertanke, hvis ikke man arbejder der, hvor arbejdsplaner bliver til nødplaner og hvor hverdagen ændres fra time til time. Vi håber, at I vil være tålmodige med os. Vi skal nok få retning i arbejdet igen.
 
De allerbedste ønsker for den kommende tid!
 
På vegne af bestyrelsen
Carsten Ørting Andersen
Formand 
Green Care Netværket
Fægangen 16 2tv.
4180 Sorø
Mobil 52900584
Back To Top