Skip to content

Tid til efteruddannelse? OBS på tilmelding til årsmøde!

Kære interesserede 

Det er sidste frist for tilmelding til Årsmøde d. 18 marts nu i denne uge Tilmelding

Måske er det også tid til efteruddannelse? Især på området med dyr i pædagogik og terapi har der manglet et tilbud. Det kommer der nu:

Aalborg Universitet udbyder som det første sted i Danmark en efter- og videreuddannelse i menneske-dyr-psykologi INTRODUKTION TIL DYREASSISTERET PÆDAGOGIK, TERAPI OG REHABILITERING.

På modulet “Introduktion til dyreassisteret pædagogik, terapi og rehabilitering” introduceres du til dyreassisteret pædagogik, terapi og rehabilitering. Du får overblik over feltet og viden om: nyeste forskning på området og hvad vi ved i dag, hvad er centralt når dyr inkluderes i sundhedsfremmende tiltag til mennesker med mentale og kognitive funktionsnedsættelser, nyeste forskning og viden om menneske-dyr-samspil, etik og forudsætninger for god praksis på området.

I modulet forstås menneske-dyr-forhold med henvisning til teorier fra psykologiske discipliner som udviklingspsykologi, sociokulturel og narrativ teori om læring og identitet, personligheds-/klinisk psykologi samt rehabiliteringspsykologi. Desuden inddrages indsigter fra komparativ psykologi, etologi og veterinærmedicin.

Mere information

Bruger vi dyr i arbejdet, er det også særdeles vigtigt, at vi har viden om velfærd og adfærd hos dyrene. Det tilbyder Aarhus universitet.

Husdyrvelfærd på masterniveau.

Beskæftiger du dig med dyrevelfærd i dit daglige arbejde eller har du lyst til at komme til det? Så kan det være, at masteruddannelsen i husdyrvelfærd er noget for dig. Der starter nyt hold den 1. september, så vær med og hør om dine muligheder, når der afholdes informationsmøde om uddannelsen den 12. marts 2020 i Aarhus.

Mere information

Uddannelsen i Naturbaseret terapi og sundhedsfremme på Københavns Universitet er selvfølgeligt stadig aktuel.

Denne gren af uddannelsen fokuserer på forståelse, udvikling og gennemførelse af naturbaserede programmer inden for sundhedsfremme, naturbaseret terapi og haveterapi

Mere information

Vi håber at se flere af jer til årsmødet og vi glæder os til at se at officielle uddannelser tager form og bliver brugt.

Kærlig hilsen fra Green Care Netværket

Back To Top