Skip to content

vigtige datoer og opsamling efter konference

Det har været et forrygende år for green care

Vi er i fuld gang med at planlægge forårets årsmøde og forhåbentligt møde jer alle. Det bliver onsdag d 18. marts 2020, så reservér gerne dagen i kalenderen allerede nu.

Naturmødet i Hirtshals er vi også igang med at planlægge. Det er den 14 – 16 Maj. Vi regner med at satse større i år og håber, at det  kan blive et medlemstræf for rigtigt mange medlemmer. Sæt gerne et par dage af med os der.

Del gerne nedstående med alle som det kan være relevant for.

Konklusion fra konferencen: Målrettet udvikling af green care vil gavne samfundet

Green care tager for alvor fart i Danmark i disse dage. MEN mange gode kræfter skal forenes, før vi for alvor kan høste de samfundsmæssige og menneskelige fordele ved en kvalitetssikret dansk green care sektor.

Dét var tydeligt ud fra de spændende oplæg og den livlige debat på konferencen Green care: Bedre og billigere velfærd, nye jobs og mere inklusion gennem dyr, have og landbrug, torsdag d. 7. november på Christiansborg.

I green care bruger man have, natur og landbrug som udgangspunkt for arbejde med sundhed, pædagogik, uddannelse og sociale indsatser. Green care virker af mange grunde og for mange målgrupper. At udvikle green care i Danmark er derfor en samfundsopgave.

Konferencens debatpanel bestod af politikere, forskere og praktikere, og de var enige om, at der er et stort, uforløst potentiale for green care i Danmark. Særligt tre ting er vigtige i processen med at realisere potentialet:

  • Dannelse af et videnscenter for green care, som kan samle og formidle viden om både praksis, forskning og uddannelse, så udviklingen af green care i Danmark sker på et fælles og solidt vidensgrundlag.
  • Etablering af en national mærkningsordning for udbydere af green care-tilbud, så området ikke svækkes af begrebsforvirring og usikkerhed om kvaliteten i sektoren. Kommuner og borgere skal vide hvad de køber og trygt indgå aftaler om green care forløb.
  • Undervisning på de relevante bacheloruddannelser, fx fysioterapeut, ergoterapeut, pædagog og sygeplejerske, som giver den nødvendige basisviden om green care som metode. Der er behov for, at det offentlige uddannelsessystem tager føringen og sikrer lødighed, kvalitet og tværfaglighed på uddannelsessiden.

Oplæggene fra Norge, Sverige og Holland viste, at green care i høj grad kan bidrage til at løse nogle af de tunge samfundsmæssige udfordringer, og at det skal gøres i et samarbejde mellem udbydere, kommuner og lovgivere.

Men oplæggene viste også, at vi i Danmark har muligheden for at gøre det endnu mere effektivt og virkningsfuldt. Af to grunde:

1) Fordi vi har chancen for at skabe gennemslagskraft for de mange aktører under det fælles overordnede begreb “green care”. Dermed kan vi undgå, at vigtige ressourcer tabes i en strid om ord og begreber i forskellige retninger og mærkningsordninger.

2) Fordi vi har en landsdækkende, almennyttig forening: Green Care Netværket, der står klar til at arbejde for fælles retning og for at løfte green care ind på den landspolitiske scene.

Derfor var det det meget glædeligt, at MF Julie Skovsby, psykiatriordfører for Socialdemokratiet, i debatten både kunne se green care som en del af den kommende 10-årsplan for psykiatrien i Danmark og som et vigtigt bidrag til at indfri FN’s Verdensmål. Det var også dejligt at høre, at Landdistrikternes Fællesråd stiller sig til rådighed for et samarbejde omkring etablering af et videnscenter for green care.

Det var så opløftende at mærke engagementet hos alle, der deltog i konferencen. Tak til jer, der bidrog til den inspirerende dag!

Green Care Netværket afholdt konferencen i Fællessalen på Christiansborg i samarbejde med psykiatriordfører, Julie Skovsby (S) og med finansiering fra 15. Juni Fonden.

Back To Top