Skip to content

Årsmøde 2019

Endnu et rigtigt fint, udbytterigt og inspirerende årsmøde i Green Care Netværket er løbet af stablen. Vi havde nogle særdeles veloplagte oplægsholdere som kom med relevante indlæg over temaet – Hvad kendetegner det gode Green Care tilbud. Sven Preisel tog teten på afbud med kort varsel og indførte os i barrierer og muligheder, når det gælder samarbejdet med kommunen og vi så et fint lille videoklip fra Hanstedholm Efterfølgende havde vi Maja Frederiksen, som fortalte om etiske og kvalitative overvejelser om brugen af heste som pædagogiske assistenter. Afslutningsvis talte Line Jørgensen om natursyn i Green Care på baggrund af hendes forskning i naturens virkning ved psykisk sårbarhed. Her links deres slides:

Sven Preisel

Maja Frederiksen

Line Jørgensen

Efter en spændende dag med oplæg og gruppesamtaler, gik vi fortrøstningsfulde til generalforsamlingen, selvom vi på forhånd vidste, at vi måtte sige farvel til to kompetente og afholdte bestyrelsesmedlemmer, Chalotte Glintborg og Gitte Sperling.

På bestyrelsens vegne fremlagde jeg beretningen, der blev godkendt. Endvidere gav generalforsamlingen opbakning til, at vi arbejder videre med tanken om at få oprettet et advisory board til kvalificering af bestyrelsens arbejde og indarbejdelsen af forskellige medlemsforslag. Der var foreksempel forslag om et erfamøde om arbejdet med æsler.

Vi fik valgt to nye bestyrelsesmedlemmer: Troels Lyndelse og Bjarne Clemmensen. Bjarne har været suppleant i det forgangne år og Troels er det nye friske pust. Som suppleanter blev valgt Majken Sanches og Anne Marie Olsen. Vi vil snarest opdatere hjemmesiden med mere info og billeder af dem. Jeg blev genvalgt som formand for 2 år – Tusind tak for det.

Beretning, referat og deltagerliste, finder du links til herunder:

Beretning GCN 19_LR  Referat Årsmøde GCN 2019  Årsmødedeltagere 2019

Bestyrelsen indleder deres arbejde med et bestyrelses seminar d. 28. april, hvor vi vil sætte retningen for arbejdet i de kommende år.

De bedste hilsner fra formanden.

Carsten Ørting Andersen

 

Back To Top