Skip to content

NYHEDSBREV JUNI 2018

Kære medlem

 

På falderebet til sommerferien får du her nogle interessante nyheder fra bestyrelsen. Vi har ikke råbt højt den seneste tid, men arbejdet for Green Care –  dét har vi J

 

Nye muligheder for erfaringsudveksling

På årsmødet blev bestyrelsen sendt “hjem” med den opgave at arbejde videre på en model for erfa-grupper for medlemmerne. Som første skridt arrangerer vi to erfaringsudvekslingsmøder i 2018: Ét på Sjælland i september med fokus på planter og uderum/haveterapi og ét i Jylland i oktober med fokus på green care  med dyr/dyreassisterede interventioner.  Der bliver både faglige oplæg og tid til dialog om, ønsker og behov i forhold til vidensdeling og sparring i Green Care Netværket.

 

Kom på landkortet

Et nyt initiativ på hjemmesiden, bliver et kort over medlemmer, så I kan finde hinanden, erfaringsudveksle og skabe synlighed om udbredelsen for interesserede. Der vil blive gjort tydeligt opmærksomhed på, at der endnu ikke er tale om mærkning eller certificering, men at det alene er et værktøj som kan skabe gensidig synlighed og fremme netværk. Er I medlem og ønsker I at komme på kortet, så skriv til formanden på formand@greencarenetvaerk.dk

 

Certificering af Green Care

Vi har været i dialog med Socialstyrelsen et samarbejde om certificeringsordning for green care tilbud, men styrelsen kan ikke indgå i et sådant samarbejde – lige nu i hvert fald.

Derfor tager vi på næste bestyrelsesmøde (i september) en dybtgående drøftelse af behovet for formel blåstempling af Green Care i Danmark, hvordan vi kan arbejde videre med emnet. Vi vil til formålet invitere nogle eksterne interessenter med viden på området.

Generelt gælder det, at hvis Green Care skal vise et kvalitetsløft, skal vi være tydelige omkring videns basering, uddannelse og kvalitetskontrol.

 

Økonomisk støtte til information om Green Care

Vi har den glæde at kunne fortælle, at foreningen har fået tilsagn om tilskud på 125.000 kr fra Erhvervsstyrelsen/Landdistriktsmidlerne til et informationsprojekt om Green Care i Danmark. Slutproduktet er en rapport og en let tilgængelig brochure om Green Care i Danmark: Hvad er green care? Hvem er aktørerne? Hvilken regulering gælder på området.? mv.

Hovedmålgruppen er relevante private og offentlige organisationer (myndigheder og interesseorganisationer) samt uddannelsessteder. Carsten Ørting Andersen og Lisbet Rüdinger bliver hovedansvarlige for gennemførelsen af projektet. Aahus Universitet, TrygFonden, Chora Connection og Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering er formelle netværkspartnere, og vil støtte med kritik og rådgivning.

 

Vigtige begivenheder – nu på hjemmesiden

Under fanen “Begivenheder” på hjemmesiden kan du fra nu af se forskellige arrangementer af relevans for Green Care. Bl.a. skal vores formand repræsentere Green Care Netværket på Dansk Selskab for Psykosocial Rehabiliterings konference 25.-26. oktober med et indlæg om Green Care. Vi vil desuden være repræsenteret på Marselisborgcenterets uderehabiliterings seminar på Vejlefjord d. 3. september og vi vil deltage i d. 14. internationale People Plant symposium i Malmø d. 11-13 oktober i Malmø.

Hvis du har kendskab til et interessant arrangement, så skriv til os og få “dit” arrangement på hjemmesiden. Foreningen tager ikke ansvar for arrangementernes kvalitet, men formidler gerne relevant viden.

 

Flere medlemmer

Det er vigtigt for vores gennemslagskraft som forening, at vi har mange medlemmer. Derfor vil bestyrelsen dele nedenstående tekst på de sociale medier, og vi beder dig om at gøre det samme.

 

Green Care Netværket – Medlemskab er en rigtigt god idé.
Her er foreningen for alle, der beskæftiger sig seriøst med personlig udvikling og rehabilitering igennem natur, dyr, have og landbrug. Green Care Netværket er et naturligt valg, hvis du ønsker en stærk og fagligt velbegrundet udvikling af området og anerkendelse hos myndigheder og beslutningstagere. I Green Care Netværket finder du et bredt netværk af fag- og interessefæller. Vores medlemmer er både  iværksættere, organisationer, kommunale forvaltninger, studerende og virksomheder.
Meld dig ind i dag på  https://www.greencarenetvaerk.dk/bliv-medlem/

 

Kommunerne kommer med

Flere kommuner lægger sig nu i selen for at arbejde seriøst med Green Care. Det gælder bl.a. vores medlem Vejle Kommune, se link https://bfc.vejle.dk/nyheder/nyheder/green-care/ og Horsens Kommune.

 

Udgivelse fra Norge

Vores Norske kolleger har udgivet en samling af artikler om arbejdet med dyr: Antrozoologi. De beskriver Antrozoologi som et tværvidenskabeligt fagfelt som retter søgelyset mod samspillet imellem dyr og mennesker.

Vores danske forsker Karen Thodberg har medvirket. Artiklerne spænder vidt og repræsenterer både praksis og den mere teoretiske del af området. Udgivelsen kan bestemt være med til at løfte området og giver et godt overblik over hvad der findes af evidens og best practice.

 

Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer!

 

Venlig hilsen Bestyrelsen

Back To Top