Skip to content

Nyhedsbrev Januar 2018


2017 har været et år med mange spændende tiltag og en rigtigt flot medlemsfremgang. Der har været masser af god opmærksomhed om Green Care Netværket.

DR’s visit i Norge, hvor Peter Qvortrup Geisling satte fokus på Grønne Omsorgsgårde, fik for alvor mange danskere til at rette opmærksomheden mod natur og landbrug som behandling og social service. Det fik en del potentielle praktikere op af stolene og mange af jer som nye medlemmer.

Vores medlemsorganisation Chora Connection faciliterede slut oktober en workshop for andre interessenter end praktikere. Den gav en masse god inspiration, både til bredden og perspektiver på Green Care Netværkets arbejde, fordi samtalen fik sat både forskning, kommunikation og organisation i perspektiv – Det blev virkeligt tydeligt, at der skal arbejdes strategisk og målrettet og sættes mange ressourcer af, hvis vi for alvor skal trænge igennem som organisation, men også at det er muligt, og at tiden er med os og Green Care i det hele taget.

Som medlemmer har vi en lang række sociale entreprenører, vi har et par landsdækkende organisationer og vi har kommunale forvaltninger, som vil satse på Green Care, og sidst men ikke mindst har vi en landbrugsskole som vil tilbyde Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med Green Care-værdier og -viden.

Hjemmeside. Siden er under stadig udvikling. Vi har blandt andet indført mulighed for medlemskontakt og har mange gode muligheder for at tilbyde yderligere faciliteter.

Nordisk Konference: Mod årets afslutning var jeg i Norge til Nordisk Konference om Green Care, hvor jeg fik frisket mange af mine kontakter op og fik masser af inspiration med hjem. Det var imponerende så langt f.eks. Finland er kommet på ganske få år. Jeg er inviteret til Finland i efteråret 2018 og glæder mig meget til at stifte nærmere bekendtskab med deres programmer.

Møde hos Landbrug og Fødevarer: I december havde næstformand Lisbet Rüdinger og jeg et frugtbart møde hos Landbrug og Fødevarer på Axelborg, hvor vi drøftede mulige samarbejdsrelationer med Dansk Familielandbrug, som efter vores bedste opfattelse kan blive en vigtig medspiller for Green Care Netværket.

Opråb til nye borgmestre: Efter kommunal- og regionsvalget er der nye folk og nye visioner undervejs mange steder. Mange af vore medlemmer udbyder ydelser til det offentlige, og kommunerne kan selv blive vigtige Green Care aktører. Derfor har jeg og bestyrelsesmedlem Marianne Raabjerg skrevet et opråb til de nye borgmestre og socialudvalgsformænd. Vi har vedhæftet i ovenstående URL. Del gerne med din yndlingspolitiker.

Kursustilbud: Et stort ønske for mange sociale entreprenører er viden om, hvordan vi skruer tilbud sammen, så de matcher de regler og love som er ramme for kommunerne på vores område. Vi efterspørger kurser som giver forståelse af reglerne på social- og beskæftigelsesområdet. Vi har omsider fundet en udbyder der kan levere kvalitet og aktuel viden, som vi kan bruge. Vi har booket undervisningslokale på Dalum landbrugsskole d. 12. april i år. Det bliver fra 9 – 16 med økologisk forplejning til hele dagen.

Årsmøde – Det er lige straks. Vi håber at se jer alle, og gerne også potentielle nye medlemmer, så vi satser på et heldagsarrangement med inspirerende oplæg og workshops, foruden selve generalforsamlingen. Det bliver tirsdag d. 13. marts på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S fra kl. 10.00 – 16.00.

Nærmere information om begge arrangementer følger på mail, hjemmeside og facebookgruppe.

Vi glæder os til at ses og tales ved – De allerbedste hilsner Carsten Ørting Andersen og bestyrelsen for Green Care Netværket

Back To Top