Skip to content

Nyt fra din forening

Kære medlem

Der har været stille i vores forening efter vores stiftende generalforsamling d. 24. marts. 2017 Men kun på overfladen – der er nemlig sket en del!

Bestyrelsesmøde

Den 21. april holdt vi det første bestyrelsesmøde, og vi kunne hurtigt konstatere, at vi er klædt rigtig godt på til arbejdet 🙂

En ting der pressede sig på var at få ændret navn. ”Netværk Danmark” er nemlig varemærkebeskyttet. Nu hedder vi  i stedet Green Care Netværket.

Bestyrelsen tog den indledende snak om flere temaer, blandt andet:

  • Hvordan skal Green Care netværket fungere, og hvordan understøtter vi bedst vidensudveksling og kontakter på tværs af Green Care området?
  • Hvordan ser det ud med relationer til andre organisationer?
  • Kan vi samle et rådgivningsforum/advisory board, som bestyrelsen/evt medlemmerne kan sparre med?
  • Hvilken type arrangementer kan vi stå for, og hvordan skaffer vi midler til foreningen?

Bestyrelsen valgte i første omgang at sætte ind på to fronter.

  • At få planlagt (mindst) to arrangementer, som kan samle interesse om vores forening.
  • Rent praktisk at få etableret os med bankkonto, hjemmeside, facebookside, logo mm.

1) To arrangementer

Vi kan med glæde fortælle, at vi nu har aftale om et arrangement for relevante beslutningstagere sidst i oktober. Her vil vi samle nøglepersoner fra den offentlige sektor, ministerier/styrelser og patientforeninger, som kan være fremme grøn omsorg i Danmark – altså dine aktiviteter.

Vi skal nu have inviteret relevante deltagere til arrangementet, som bliver et lukket arrangement for ca 40 personer.

N.B. Hvis du har relevante personlige kontakter, så send straks en mail til vores mailadresse: formand@greencarenetvaerk.dk 

 På dagen vil Carsten Andersen præsentere Green Care som begreb og fortælle om Netværket. Forsker Matt Stevenson vil præsentere resultaterne af sin ph.d. afhandling, der belyser naturens virkning på ADHD-børn. Hør Matt i P1  http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2015/06/gavner-naturen-skoleboern-med-adhd/
Desuden vil Chalotte Glintborg, Ph.d. i psykologi og adjunkt i rehabiliteringspsykologi (og medlem af vores bestyrelse) præsentere sit arbejde med dyreassisterede interventioner og brugen af servicehunde i rehabilitering.

Arrangementet afholdes af og hos et af vores medlemmer, Chora Connection, den 27. oktober i København . Direktør Karen Blincoe holdt oplæg for os i Horsens om FN’s 17 Verdensmål.

Bestyrelsen har også et arrangement for praktikere og evt. kommunale sagsbehandlere i støbeskeen. Det skal handle om ”social inklusion via landbrug” i samarbejde med Kalø Landbrugsskole på Djursland. De er med på ideen, men arrangementet er ikke helt på plads.

2) Etablering af foreningen

 Der skal en del praktik til at starte en forening, og vi er kommet et godt stykke på vej:

  • Vi har fået et flot logo, som viser de centrale aspekter af Green Care Netværkets grundlag.
  • Hjemmeside med præsentation af foreningen er ved at tage form, https://www.greencarenetvaerk.dk, og en Facebookgruppe er etableret. Om den skal være et åbent offentligt forum eller et lukket forum kun for medlemmer af Green Care Netværket er ikke besluttet, se https://www.facebook.com/greencarenetvaerket/
  • Vi er i gang med at få skabt kontakter til andre organisationer. Carsten holdt et oplæg på Rideterapeutforeningens generalforsamling, og de er nu medlemsforening hos os.
  • På det internationale område er Carsten inviteret med i panelet til Nordisk Konference om Green Care, i Norge d. 31 oktober.

Til både hjemmeside og facebook har vi omsat foreningens store formålsbeskrivelse til en ultrakort beskrivelse af Green Care Netværket:

Greencare Netværket er en non-profit organisation, som udvikler og understøtter professionelt arbejde, netværk og sociale tiltag, der har som omdrejningspunkt, at ophold i naturen og omsorg for planter og dyr er en effektiv vej til ro og læring.

Bestyrelsen holder sit næste møde d. 21. august, hvor vi bl.a. vil tage fat hul på interessentanalyse og punkter til vision og strategi.

Venlige sommerhilsner

Bestyrelsen

Back To Top