Skip to content

Green Care Netværket

Pædagogik og terapi med natur, have, dyr og landbrug
BLIV MEDLEM

Green Care Netværket er en almennyttig, non-profit, forening for ALLE, der beskæftiger sig seriøst med green care.

Styrk mental trivsel, sundhed og jobmuligheder, med udgangspunkt i natur, dyr, have og landbrug.

Det kaldes GREEN CARE.

Green care er virksomme og bæredygtige indsatser. Både menneskeligt, økonomisk og miljømæssigt.  – Begrebet er internationalt, og masser af forskning dokumenterer gode resultater.

Foreningens medlemmer er en god blanding af praktikere (udbydere), andre foreninger, undervisere, studerende og forskere. Både fra civilsamfundet, det private og det offentlige område.

Foreningen arbejder for at gøre green care til en anerkendt sektor i Danmark: Fagligt velfunderet, etisk i orden, forskningsmæssigt velbelyst – og tryg for alle.

Så kan green care udfolde sit potentiale og forbedre livskvaliteten for mange, mange mennesker. Til gavn for hele samfundet!

Ophold i naturen og omsorg for planter og dyr er en effektiv vej til at skabe velvære, ro og udvikling for mennesker – i alle livsfaser og livssituationer.

Foreningen har i juni 2019 udgivet rapporten GREEN CARE med tilhørende kort brochure.

Brochuren er udarbejdet med støtte fra LANDDISTRIKTPULJEN.

Kvalitet i green care

Green Care Netværkets bestyrelse har arbejdet med at opstille kvalitetsmål for god green care i Danmark.

Dette arbejde har resulteret i nogle pejlemærker som danner baggrund for en kommende mærkningsordning.

Det handler om:   Omsorg, Udvikling, Fællesskab og Ærlighed.

De vigtigste pejlemærker for god green care:

  • Troværdighed i kommunikation og markedsføring – Der skal være en tydelig sammenhæng imellem de indsatser som markedsføres og de kompetencer, rammer og forudsætninger, der er på tilbuddet.
  • Naturforbundethed – Vi forpligter os til at arbejde for en levende natur og større biodiversitet, så vores steder og indsatser bliver et tilskud til naturen og den ikke nedslides eller forurenes på baggrund af vores aktivitet.
  • Dyrevelfærd – Det er et stort ansvar at inddrage dyr i pædagogisk og terapeutiske arbejde. Vi forpligter os til at have en høj standard for dyrevelfærd. Dyr skal sikres passende pauser og beskyttes, så de ikke udsættes for overgreb i forbindelse med arbejdet.
  • Sikkerhed – Vi forpligter os til at have ordentlige sikkerhedsprocedurer og beredskabsplaner for arbejdet, så vi ikke udsætter mennesker i vores varetægt for unødig og uhensigtsmæssig risiko via vores indsats.
  • Udvikling og transparens om tilbuddets indsatser, økonomi og evalueringer – Det anses for en forudsætning for at løfte fagligheden, at vi kollegialt deler viden og erfaringer, så læring bliver fælles og området til alles glæde løftes i omdømme og anseelse.

Pejlemærkerne vil blive suppleret af et spørgeskema, som udfyldes en gang om året, og belyser arbejdet i det enkelte tilbud.

Medlemmer af Green Care Netværket som ønsker at deltage i kvalitetsprojektet og udfylder spørgeskemaet, får en udvidet profil på Danmarkskortet med blandt andet et kvalitetsmærke og link til hjemmeside.

Hør mere om dette spændende nye tiltag på Green Care Netværkets årsmøde d. 7. maj 2021.

Workhop Kvalitet i Green Care udskydes. Ny dato kommer snarest

En inspirerende dag i Svanninge med fokus på din praksis med natur, dyr, landbrug og have.

Rammen er Green Care Svanninge – Brahesvej 14, 5600 Faaborg.

Pris inklusiv forplejning kr. 300 . Faktura tilsendes og skal betales senest d. 6. oktober.

De 4 hjørnesten i Green Care Netværket

Foreningen rummer 4 hjørnesten.

Have, natur, dyr og landbrug.

Haven

Have

Haveterapi – skånsomt tilbage til arbejdslivet

Naturterapi

Natur

Naturterapi – bedre balance og livsglæde

dyr som assistenter

Dyr

Kontakt med dyr – nye veje til mestring og ro

Det sociale landbrug

Landbrug

Det sociale landbrug – en genvej til uddannelse og arbejde

Nyheder

Nysgerrig på hvad der spirer i Green Care Netværket?

Tag et kig i Kalenderen lige her

Danmarkskortet

Søger du en praktiker som er medlem af Green Care Netværket, så tag et kig på Danmarkskortet.

Green Care Netværket's bestyrelse

Læs om bestyrelsen og se foreningens vedtægter.

Back To Top