Skip to content

Kom til en inspirerende workshop lørdag den 12. november, hvor vi skal arbejde med kvaliteten af green care i dit tilbud. Du skal være tilmeldt vores projekt Kvalitet i Green Care for at deltage.

På workshoppen ser vi sammen på begrebet kvalitet, og hvad det kan gøre for det enkelte tilbud og for green care bredere set.

Dagen forløber med en indledning om kvalitet set ud fra forskellige perspektiver, spejlet i vores pejlemærker for god green care. Herefter skal I som deltagere have smøget ærmerne op og i mindre grupper præsentere eget arbejde samt give feedback til andre grupper. Det bliver super spændende og kommer til at munde ud i at vi præsenterer deltagende medlemmer i et nyt og inspirerende setup og I får jeres badge, så det bliver synligt, at vi tager kvalitet alvorligt. Ordentlighed i etiske spørgsmål i vores særlige faglighed med hensyn til sikkerhed og i vores kommunikation skal være platformen for arbejdet med at vores profession bliver anerkendt og taget alvorligt.

Hvis du endnu ikke er medlem af kan du blive det her. Du kan godt nå at blive medlem og stadig komme med til workshoppen den 12. nov. Når du er medlem eller hvis du allerede er medlem, men endnu ikke er tilmeldt projektet Kvalitet i Green Care, kan du tilmelde dig kvalitetsprojektet her. Tilmeld dig inden 1. november og få invitationen til workshoppen.

En inspirerende dag i Odense med fokus på kvalitet i dit green care tilbud.

Green Care Netværket er vært, og det foregår hos
UCL i Odense i deres dome. Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense.

Back To Top