skip to Main Content

Kom til en inspirerende dag, fredag d. 25. februar kl. 9,30 – 16,00 i Svanninge, hvor vi sammen udforsker bevidst og målrettet styrkelse af kvaliteten i green care tilbud.

På workshoppen ser vi sammen på begrebet kvalitet, og hvad det kan gøre for det enkelte tilbud og for green care bredere set.

Mød blandt flere

Galina Plesner, Trygfonden. Galina er projektchef med særligt fokus på TrygFonden Besøgshunde samt på aktiviteter i forbindelse med borgeres og patienters møde med sundhedsvæsenet.

Carsten Hjerresen, Formand og initiativtager til Foreningen Jordforbindelse, der har en mangfoldighed af aktiviteter i samarbejde med borgere, kommuner og landbrug i Nordjylland.

Mia Rahbek, Forstander på Damsgaarden, et privat bo- og aktivitetstilbud med fokus på green care i Gilleleje.

Refleksionerne på dagen indgår i Green Care Netværkets pilotprojekt – Kvalitet i green care. Et projekt, som både skal styrke de enkelte tilbud, og give indspark til dialogen med politikerne om udvikling af en stærk green care sektor i Danmark – på sigt helst med en national kvalitetsordning for området. Arbejdet hviler på de fire hjørnesten: Natur, have, dyr og landbrug som ramme for terapeutisk, pædagogisk og rehabiliterende indsats.

Du får på dagen mulighed for at arbejde med dit eget tilbud og teste et skema til udvikling af kvalitetsarbejdet. Desuden kan du høre mere om Green Care Netværket og vores pilotprojekt – Kvalitet i green care. Fordelene ved at være med i dét er:

  • Green care begrebet og dit arbejde styrkes og bliver enklere at kommunikere
  • Omtale af din/jeres virksomhed på foreningens hjemmeside
  • Medlemsbevis og badge som dokumenterer at du arbejder målrettet med kvalitet (fornyes hvert år efter betaling af kontingent)
  • Årlig workshop med ligesindede tilbud, hvor du udvikler dit arbejde med kvalitet, evaluerer din proces og får kollegial supervision.

Alle er velkomne! Både medlemmer og andre interesserede – virksomheder, forskere og studerende. Det vigtigste er, at I er parat til slå ørene ud og vidensdele med de andre deltagere. Der bliver relevante oplæg, interessante interviews med Carsten Hjerresen fra Foreningen Jordforbindelse og Mia Rahbæk fra Damsgaarden. De har taget det første skridt og har arbejdet med kvalitetsprojektets spørgeskema.

En inspirerende dag i Svanninge med fokus på din praksis med natur, dyr, landbrug og have.

Green Care Netværket er vært, og det foregår hos
Green Care Svanninge – Brahesvej 14, 5600 Faaborg.

PRIS: 300 kr for hele dagen, inkl. frokost og kaffe.

Faktura tilsendes og skal betales senest 18. februar.

Medlem*
Adresse
Navn på deltager(e)*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Program

Workshop Kvalitet i Green Care
Der er kaffe og brød fra kl. 9-9.30

kl. 9.30. Velkomst

V. Formand Carsten Ørting Andersen

kl. 9.45. Kvalitetsarbejde i krydsfeltet imellem frivillig og professionel

V/ Galina Plesner – Trygfonden

Galina Plesner, Trygfonden. Galina er projektchef med særligt fokus på TrygFonden Besøgshunde samt på aktiviteter i forbindelse med borgeres og patienters møde med sundhedsvæsenet.

kl. 10.30

  • Introduktion til Green Care Netværket og tankerne bag kvalitetsprojektet V/ Lisbet Rüdinger, næstformand.
  • Gruppeøvelse kollegial feedback – Walk and talk – Formand Carsten Ørting Andersen og Bestyrelsesmedlem Ella Hilker faciliterer.

kl. 12.00

Frokost.

kl. 13.00

  • Præsentation af spørgeskemaet.
  • Interview af 2 af deltagerne: Foreningen Jordforbindelse V/Carsten Hjerresen og Damsgården/V Mia Rahbæk om deres oplevelser, udfordringer og perspektiver med besvarelse af spørgeskema og kvalitetsarbejde. Bestyrelsesmedlem Lærke Jensen er vores kompetente interviewer.
  • Gruppedrøftelser med udgangspunkt i spørgeskemaet – Feed back til bestyrelsen om den bedste vej frem.

kl. 15.00. Kaffe

Opsamling fra grupper og dagen.

kl. 16.00

Tak for i dag.

Back To Top