Skip to content
Kvalitetsprojektet

Her kan du sende dit spørgeskema online.

Det er muligt at vedhæfte filer nederst før du klikker send.

Hav det hele parat. Når du klikker “SEND” bliver det hele sendt, og du vil ikke kunne justere i det sendte.

Brug evt. en kladde indtil du er klar til at sende.

Kvalitet i green care

 • F.eks. terapihave, socialt landbrug, naturterapi, dyreassisteret tilbud/terapi eller andet. Kryds af, evt. med flere krydser.
 • Kryds den mulighed af som passer bedst til at beskrive virksomheden.
 • Eks: psykoterapi, stressbehandling, beskæftigelse, rehabilitering, undervisning, naturformidling, coaching, pædagogisk støtte.
 • For at undgå misforståelser, kan det være særdeles vigtigt at have en tydelig afgrænsning som ”Vi udbyder ikke terapi” ”Vi tilbyder ikke ridning” selvom vi arbejder hesteassisteret, vi tilbyder ikke ydelser til personer med misbrug. Der er tale om eksempler, jeres virkelighed er det vigtige her.
 • Hvis ydelsen gives efter en bestemt paragraf i socialloven, lov om aktiv beskæftigelse, som en sundhedsydelse, lov om STU eller andet.
 • Eks: Børn, unge, voksne, psykiatriske problemstillinger, stress, udviklingshæmmede, psykisk sårbare, demens, flygtninge, veteraner,,, OBS på at det kan give god mening at afgrænse tilbud, både af hensyn til kommunikation, men også i forhold til en målrettet indsats.
 • Evt. link til hjemmeside, tilbudsportal eller andet medie hvoraf det fremgår. Det er en vigtig værdi for Green Care Netværket, at der er transparens på det økonomiske område.
 • Sæt blot kryds i ja eller nej.
 • Skriv 0 hvis du har svaret nej til om tilbuddet har ansatte.
 • Her taler vi om formelle kompetencer som; Ergoterapeut, pædagog, psykolog, fysioterapeut, relevant diplomuddannelse, master, kandidat eller lignende.
 • F.eks. naturterapeut, rideterapeut, mindfulness instruktør, etc. Angiv også uddannelsens varighed i timer.
 • Har du eller ansatte en plan for hvordan du/ I vil dygtiggøre jer inden for green care, f.eks. ved at deltage i relevant efter- og videreuddannelse, intern undervisning eller andet?
 • Vedhæft evt. tegninger/ foto. Der er ikke nogen regler for dette, men det kan være vigtigt, at kunne stå på mål for disse. Er rammen en rydning i skoven, eller har man faciliteter med lokaler, toiletforhold, er der adgang for fysisk handicappede etc.
 • Hvordan og hvor meget arbejder jeres dyr. Hvordan sikres de tilpas med hvile/pause fra ”arbejdet”. Vedhæft gerne tegninger/fotos. Vi er i Green Care Netværket optaget af, at dyr behandles ansvarligt, når de er en del af ydelsen.
 • Det er naturligvis meget forskelligt, hvor vigtigt dette spørgsmål er. Der er stor forskel på en have til stressbehandling og et tilbud, hvor dyr indgår, eller som er rettet mod børn eller psykisk syge. Det er under alle omstændigheder vigtigt også for Green Care Netværket, at vi gør os overvejelser om sikkerhed og forebyggelse af ulykker, da det dels er en ansvarsforpligtelse, dels er dér, hvor der kan komme øget negativ fokus i tilfælde af, at der rent faktisk sker en ulykke. Hvis NEJ: Hvorfor ikke?
 • Sæt kryds i enten Ja eller Nej.
 • Besvares kun hvis der er besvaret Ja til at der er udarbejdet en APV.
 • Fx. socialtilsyn, RAB, fødevarestyrelsen...
 • Der er mange forskellige måder at arbejde med dokumentation på. Der er ikke umiddelbart nogle, der er rigtige eller forkerte. Vi er dog et sted, hvor det bliver særdeles vigtigt, at vi kan dokumentere vores resultater og have en vis systematik, som ligger til grund for dette arbejde. I Green Care Netværket ønsker vi at understøtte jeres praksis. Derfor bliver dokumentation og evaluering en del af det tilbud som I får, hvis I er en del af kvalitetsarbejdet.
 • Egen terapi er en forudsætning, for de af jer, der definerer jer som terapeuter. Supervision er i en eller anden form nødvendig, når vi arbejder med mennesker. Der er forskellige muligheder. Green Care Netværket vil i forbindelse med kvalitetsarbejdet udarbejde en katalog over de relevante muligheder, som vi kender til.
 • Udviklingsplaner giver et interessant billede af, hvor I gerne vil hen og fortæller desuden en vigtig historie om jeres ståsted lige nu.
 • Bruger i en særlig systematik til evaluering af udviklingsmål/delmål? Har I nogle eksterne til at hjælpe jer med evaluering?
 • Som en del af forløbet, forudsætter vi, at I bruger dette spørgeskema aktivt og årligt opdatere/evaluere. Det skal blive spændende at følge i årene der kommer.
 • Måske er I slet ikke kommet rigtigt i gang endnu, eller I er ved at dele virksomheden op, overdrage den eller andet.
 • Maks. filstørrelse: 256 MB.
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Back To Top