skip to Main Content

Det bobler af initiativ rundt omkring. Mange vil gerne igang, men hvor finder jeg nogle som har evner, midler og interesse i min idé og som kunne tænke sig at være med i udviklingen af et projekt?

I Green Care Netværket har vi fået mange henvendelser fra nye initiativer og selvfølgeligt skal vi hjælpe jer med at finde hinanden. Meld jer ind og skriv til os. Beskriv jeres idé i både kort form, som en “kontakt annonce” og i lang form som en projektbeskrivelse, så lægger vi den ind som i nedenstående. Billeder er også velkomne.

………………………………………………………………………………………………………………

Asinoterapi – dyreassisteret intervention med æsler.

 

Til gavn for udviklingen af asinoterapien, som er en tilgang til dyreassisteret intervention med æsler, kan vi med glæde fortælle, at vores arbejde over 8 år er blevet delt med Universitetet i Palermo.

Vi har etableret et samarbejde med Damiano Biscossi, som underviser på universitetet i asinoterapi.

Vi har valideret vores arbejde, ved at finde synergier, metoder og resultater af vores arbejde med asinoterapien.

Damiano har arbejdet med asinoterapi i 20 år.

Han er uddannet lærer for ”Børn med særlige uddannelsesbehov”.

Æsel IAA senior ekspert.

Lærer i master for fagfolk i  dyreassisteret intervention ved universitetet i Palermo.

Kontakten med Damiano Biscossi er blevet oprettet i forbindelse med en kongres i Holland om æsler i det Hollandske Sundhedsvæsen.

Her præsenterede Damiano sine aktiviteter med æsler og børn indenfor autisme spetret sammen med professor ved UNIPA Elena Mignosi.

Elena Mignosi arbejder indenfor Institut for Psykologi- og Uddannelsesvidenskab med forskellige kompetencer indenfor, blandt andet musikpædagogik og kropssprog. Hun er desuden koordinator for Master i dyreassisteret intervention på universitetet i Palermo.

Vi har i kontakten med Damiano Biscossi fået afklaret at vores fælles mål er, at højne kvaliteten af asinoterapien.

Vi har indledt et samarbejde, vi deler vores arbejdserfaringer fra skole og specialskole med æselaktiviteter.

 

Vi har fået afklaret hvilke videnskabelige teorier der ligger bag vores arbejde, og hvilke  pædagogiske metoder der ligger bag vores praksis.

Vi har delt dokumentation med video, fotos, evalueringer, rapporter, dagbogsnotater og beskrivelser samt forældre feedback.

Vi har haft telefon og mail kontakt løbende undervejs.

Universitetet i Palermo har rettet henvendelse til Ålborg Universitet med forslag til et samarbejde mellem de to universiteter indenfor Antrozoologi.

Samarbejdsinvitationen er blevet positivt modtaget af Chalotte Glintborg fra Ålborg Universitet, og der er taget initiativ til et samarbejde.

 

I vores videre samarbejde med Damiano Biscossi har vi erfaret, at værdierne og fundamentet vi arbejder på, er de samme.

Vi finder det interessant, at effekten af vores arbejde med asinoterapien, viser sig, at være identisk, om det foregår i Danmark eller i Italien.

Det bliver spændende at arbejde videre med at udbrede kendskabet til dyrestøttet  intervention både i Danmark og Italien og at afdække hvordan vi kan inddrage Green Care Netværket.

 

Peter Mejlby og Birgit Winther

Asinoterapi

Eskilsagre 12, Nørager

8961 Allingåbro

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Søger partner / behandler til terapihaven Urtopia.
En ’hvid’ søges af ’grøn’ ?
Jeg vil gerne starte en terapihave op. Det skal være til stressramte og med fokus på at få dem tilbage i job.
Jeg har et økologisk gartneri, som ligger op ad haven, jeg forstiller mig skal være terapihaven. Men tænker at gartneriet også kan bruges i forløbet herude. Vi er geografisk placeret på kanten af Stevns klint, masser af vand, himmel, rovfugle, stor natur.
Jeg har selv en del erfaring med at have stressramte ude i forskellige forløb, og kan se at naturen herude kan noget ?, men vil gerne gøre det mere formelt. Dvs. starte en virksomhed op med dette hovedformål, gerne som en social økonomiske virksomhed.
Her lidt om hvad jeg tænker ;
Oplæg til terapihaven Urtopia ?
Har et ønske om at etablere en terapihave for stress ramte, med fokus på at bringe mennesker tilbage i arbejde. Terapihaven skal bygge på erfaringerne fra Alnap i Sverige og Nacardia i Hørsholm.
Vil søge støtte ved fagforeninger, arbejdspladser og forsikringsselskaber.
Der skal også laves et crowfundings forløb, da der er bygning der trænger til en kærlig hånd.
Tænker at det skal være med 12- 13 ugersforløb, hvor der vil være mulighed for individuel behandling og senere også gruppe terapi. 3 timer, 2 til 3 gange/uge.
Der skal være mulighed for at afhente klienterne ved arbejdspladsen evt andet opsamlingssted. Da vi bor ved verdens ende.
Vil gerne lave det som en social økonomisk virksomhed, men ved ikke så meget om hvordan dette gøres ??
link gerne til min hjemmeside ; www.urtopia.dk
Hilsen Pia
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Partnere søges til social-økonomisk projekt for unge med særlige behov

Jeg vil gerne starte et biodynamisk/økologisk landbrug og gartneri samt smed- og træværksted med udgangspunkt i gamle håndværksmetoder for unge med særlige behov (STU’er, erhvervspraktikanter).

Jeg tænker at leje en landejendom til stedet, hvor der er mulighed for tilbygning eller søge fonde til køb af ejendom og inventar.

Der vil være samarbejde med kommuner til at hverve de unge til stedet samt rådgivning fra diverse erhvervsrådgiver til opstart af stedet.

Vi vil mødes for at drøfte hvordan vi starter projektet bedst muligt og der er brug for partnere og interesseret til at bidrage med erfaring inden for økonomi, bygninger, driftsledelse, smedje, træ-arbejde, biodynamikere, økologer, bæredygtige løsninger m.m.

Lokation: Østjylland evt. Vejle eller Sjælland. Se vedhæftet fil for yderligere oplysninger om projekt

Kontakt: Mette Dahlfelt. Mobil: 26392729 Mail: mdahlfelt@gmail.com

Link til projektoplæg her Projekt Bondegård oprids

Back To Top